درس‌خوانی پارتیزانی ۹۲: مخاطبان

برنامه درس‌خوانی پارتیزانی به طور ویژه برای گرایش «مدیریت فناوری اطلاعات» طراحی شده است و گرایش‌های «مدیریت کارآفرینی» و «مدیریت صنعتی و تکنولوژی» و «مدیریت بازرگانی» هم می‌توانند با اندکی تغییر از چارچوب برنامه استفاده کنند، چرا که در درس‌های «تئوری‌های مدیریت» و «اقتصاد» و «ریاضی و آمار» و «زبان انگلیسی» مشترک‌اند و تفاوت‌شان در درس‌های تخصصی «پژوهش عملیاتی» و «مدیریت تولید» و «مدیریت بازاریابی» و «مبانی کارآفرینی» و «مدیریت مالی» است.

محور «سود حاصل از تست‌ها» در ماتریس دسته‌بندی درس‌ها به طور ویژه برای گرایش فناوری اطلاعات و مبتنی بر پارامترهای بسیاری مانند سختی فهم تست، سهولت در پاسخ‌گویی به تست، تکرارپذیری تست، انرژی و دقت لازم برای پاسخ‌گویی، درصد خطا در پاسخ‌گویی، پیچیدگی تست و امتیازی که از هر تست نصیب‌مان می‌شود تنظیم شده است. این ماتریس را با لطایف‌الحیلی می‌شود برای دیگر گرایش‌ها نیز تنظیم کرد.

  

اطلاعات درس‌هافناوری اطلاعاتصنعتیبازرگانیکارآفرینی
تعداد درس‌ها (عمومی و تخصصی)۷ (۴ و ۳)۶ (۴ و ۲)۷ (۴ و ۳)۶ (۴ و ۲)
مجموع ضریب‌ها (عمومی/ تخصصی)۱۴ (۱۰ و ۴)۱۴ (۱۰ و ۴)۱۶ (۱۰ و ۶)۱۴ (۱۰ و ۴)
تعداد تست۱۸۰۱۶۰۱۸۰۱۷۵
زمان پاسخ‌گویی (دقیقه)۱۸۰۱۸۰۱۸۰۱۸۰

 عدد داخل پرانتز جدول زیر؛ امتیاز درس است که از تقسیم عدد ۱۰۰ بر تعداد تست‌های هر درس، ضربدر ضریب همان درس حاصل می‌شود. به طور مثال؛ امتیاز هر پوستۀ بذر درس تئوری مدیریت ۱۲ است که از تقسیم عدد ۱۰۰ بر ۲۵ ضربدر ۳ حاصل شده است و نشان می‌دهد که پاسخ‌گویی درست به هر تست درس تئوری مدیریت ۱۲ امتیاز نصیب‌تان می‌کند، حال آنکه؛ هر تست درس ریاضی و آمار ۵ امتیاز تقدیم‌تان می‌کند.

تعداد تست درس‌ / ضریب (امتیاز)فناوری اطلاعاتصنعتیبازرگانیکارآفرینی
تئوری‌های مدیریت (۲۵)۳ (۱۲)۳ (۱۲)۳ (۱۲)۲ (۸)
زبان انگلیسی (۳۰)۳ (۱۰)۳ (۱۰)۳ (۱۰)۳ (۱۰)
ریاضی و آمار (۴۰)۲ (۵)۲ (۵)۲ (۵)۳ (۷.۵)
اقتصاد (۲۰)۲ (۱۰)۲ (۱۰)۲ (۱۰)۲ (۱۰)
درس‌های تخصصیفناوری اطلاعاتصنعتیبازرگانیکارآفرینی
پژوهش عملیاتی (۲۵)۲ (۸)۲ (۸)۲ (۸)---
مدیریت بازاریابی (۲۰)۱ (۵)--۲ (۱۰)۲ (۱۰)
مدیریت تولید (۲۰)۱ (۵)۲ (۱۰)------
مبانی کارآفرینی (۲۰)--------۳ (۱۵)
مدیریت مالی (۲۰)------۲ (۱۰)---

انتخاب چند گرایش!

برخی از داوطلبان ارشد؛ به طور هم‌زمان قبولی در چند گرایش را هدف گرفته‌اند. بدیهی است که ترکیب درس‌ها برای این دوستان پیچیده‌تر می‌شوند؛ چرا که با چند مشکل مواجه خواهند شد:

یک. تفاوت درس‌ها: هر گرایش درس‌های استراتژیکی دارد که باید در ناحیه‌های «ستاره» و «گاو شیرده» مستقر شوند. همچنین تعداد درس‌هایی که می‌شود در ناحیه «علامت سؤال» و «سگ‌ها» مقیم کرد محدود هستند. پس؛ هدف‌گذاری برای دو گرایش متفاوت موجب می‌شود که چیدمان درس‌ها در ناحیه‌های چهارگانه قدری پیچیده شده و ریسک درس‌خوانی بیشتر شود. گرایش فناوری اطلاعات مشتمل بر هفت درس درست و درمان است و افزودن یک درس دیگر که علی‌القاعده درسی استراتژیک و غیرقابل پیچش است، درس‌خوانی را دشوارتر می‌کند.

دو. تفاوت ضریب‌ها: تفاوت گرایش‌ها محدود به درس‌ها نمی‌شود و ضرایب‌شان نیز متفاوت است. ضریب درس؛ یکی از پارامترهای مؤثر در محاسبه سودآوری تست هر درس است. به طور مثال؛ درس مدیریت تولید در گرایش فناوری اطلاعات ضریب ۱ دارد و به سهولت حذف می‌شود، اما در گرایش صنعتی و تکنولوژی ضریب ۲ دارد و در نبود درس مدیریت بازاریابی، به سختی قابل حذف است. سخت‌تر اینکه؛ ترکیب درس‌ها در گرایش‌هایی که در درس‌های مهم‌شان تفاوت ضریب دارند دردسرساز است!

سه. زمان پاسخ‌گویی: گرایش‌های فناوری اطلاعات و بازرگانی باید در ۱۸۰ دقیقه به ۱۸۰ تست پاسخ دهند. درس اضافی؛ موجب فقر زمان می‌شود مگر اینکه از اصل حذف درس استفاده شود. رتبه‌های برتر ارشد مدیریت به طور متوسط به ۹۵ تست پاسخ می‌دهند. از این رو؛ برای پرهیز از گرفتاری در آزمون ارشد باید شرایط را سنجید و لازم است تعداد تست‌های ضروری برای موفقیت را پیش‌بینی کرد!

مطالبی که درباره‌شان صحبت کردیم برای شرایطی است که فرصت درس‌خوانی مهیاست. در مهلت هفتاد روز درس‌خوانی توصیه می‌کنیم فقط یک گرایش مشخص را انتخاب کنید.

رضایت‌طلب‌ها علیه بیشینه‌طلب‌ها

دکتر «بری شوارتز» در کتاب «دشواری انتخاب» درباره دو نوع تصمیم‌گیری صحبت می‌کند که عالم و آدم گرفتارشان هستند.

70_days_studies_Chooser_vs_Picker_920901

بیشینه‌طلبی؛ ویژگی افرادی است که همواره می‌خواهند بهترین را انتخاب کنند و هنگام دست‌یابی به بهترین نتیجه ممکن، باز هم به گزینه بهتری فکر می‌کنند و این چرخه را آن‌قدر تکرار می‌کنند تا به مرور زمان، آرزوهای دست‌نیافتنی را جایگزین هدف‌های شدنی می‌کنند. بیشینه‌طلبی؛ یعنی نبود نگاه واقع‌بینانه و نبود تناسب و صرفه و صلاح میان انتخاب‌های خوب و منابعی است که صرف می‌شوند. داوطلبی که مستعد است، اما با فقر فرصت و منابع مواجه است نباید رتبه تک‌رقمی یا دو رقمی مرغوب را هدف‌گذاری کند که نشدنی است. داوطلب مذبور اگر چه تلاش می‌کند، اما در مسیری گام نهاده است که به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. خلاصه اینکه؛ بیشینه‌طلب‌ها همان‌قدر که فرصت‌سازند؛ فرصت‌سوزند!

رضایت‌طلبی؛ ویژگی افرادی است که هدف‌های ملموس و شدنی انتخاب می‌کنند و با صرف منابعی محدود به نتیجه مطلوب‌شان می‌رسند. رضایت‌طلبی؛ یعنی قاپیدن فرصت‌های در دسترس و خشنودی از کسب‌شان است. رضایت‌طلب‌ها در قیاس با بیشینه‌طلب شاید آسودگی کمتری داشته باشند، اما سطح بالاتری از آرامش را تجربه می‌کنند و به قولی؛ از بودن در «حال» لذت می‌برند. خلاصه اینکه رضایت‌طلب‌ها؛ فرصت‌قاپ و نتیجه‌گرا هستند!

اگر کسب رتبه تک‌رقمی و دو رقمی مرغوب را نقشه می‌کشید به صراحت بگوییم که از همراهی درس‌خوانی پارتیزانی چیز درست و درمانی نصیب‌تان نخواهد شد. کسب رتبه دو رقمی مرغوب با توجه به شرایط کنونی استثنا قلمداد می‌شود و انشالله که بتوانید کسبش کنید، اما قرارمان این باشد که همگی رضایت‌طلب باشیم و درباره واقعیت‌های ملموس و شدنی صحبت کنیم. کسب رتبه ۶۰۰۰ در این مرحله؛ هدف داوطلبی است که درس‌خوانی را آغاز نکرده است. دو هفته پس از آغاز درس‌خوانی و با توجه به پیشرفتی که در درس‌ها کسب می‌کنید می‌توانید کسب رتبه ۵۰۰۰ را به عنوان هدف تازه‌تر انتخاب کنید. ارتقای هدف‌ها باید مبتنی بر واقعیت و درجه پیشرفت‌تان باشد. بر این نکته تأکید می‌کنیم که در انتخاب هدف‌ها انتحاری برخورد نکنید و ذهن‌تان را گرفتار بایدهای بی‌مورد نکنید!

و اما بعد

گفته شد که برنامه درس‌خوانی پارتیزانی به طور ویژه برای متقاضیان گرایش فناوری اطلاعات تدوین شده است، اما در تلاش هستیم تا چیدمان درس‌ها را برای گرایش‌های «مدیریت کارآفرینی» و «مدیریت صنعتی و تکنولوژی» و «مدیریت بازرگانی» هم مهیا کنیم.

6 فکر می‌کنند “درس‌خوانی پارتیزانی ۹۲: مخاطبان

 1. مهسا

  سلام اگر این برنامه رو برای بازرگانی هم به طور خاص داشته باشید ممنونتون میشم

 2. جواد زارعی نویسنده

  سلام خواهرم؛
  گرایش بازرگانی و آی.تی در درس‌های «مدیریت تولید» و «مدیریت مالی» و ضریب «مدیریت بازرگانی» اختلاف دارند. گرایش بازرگانی بی‌شک باید درس «پژوهش عملیاتی» را حذف کند. درس «مدیریت مالی» برای گرایش بازرگانی استراتژیک قلمداد می‌شود و به تصورمان نباید حذف شود. شاید «زبان انگلیسی» کاندیدای عاقلانه‌‌تری برای حذف باشد و این کار؛ به وضعیت درس «مدیریت مالی» بستگی دارد!
  درباره رشته بازرگانی به طور صریح صحبت خواهیم کرد، فقط نیازمند زمان هستیم. تا آن زمان؛ توصیه می‌کنیم بر درس‌های «تئوری مدیریت» و «اقتصاد» و «بازاریابی» سرمایه‌گذاری کنید تا تکلیف دو درس دیگر مشخص شود!
  با احترام / جواد زارعی

 3. مهسا

  ممنون از راهنماییتون پس من فعلا روی ۳ درس تئوری و اقتصاد و بازاریابی تمرکز میکنم تا به امید خدا برنامه بازرگانی برسه فقط یک مقدار نگرانم دیر نشه، مرسی از لطفتون

 4. جواد زارعی نویسنده

  سلام دوباره؛
  هفتاد روز فرصت درس‌خوانی دارید. برای کسب چه رتبه‌ای دیر شده؟ اگر منظورتون رتبه تک‌رقمی هست، بله خیلی دیر شده. اما برای رتبه‌های دو رقمی متوسط اصلا و ابدا دیر نیست.

  موفق باشید / جواد زارعی

 5. مهسا

  نه منظور من این بود که تا اومدن برنامه بازرگانی شاید دیر بشه تا اون موقع که برنامه بازرگانی بیاد من این سه درسو بخونم برای بقیه درسها دیر نمیشه؟

 6. جواد زارعی نویسنده

  سلام دوباره؛
  یک. برنامه بازرگانی هم در همین چارچوب تدوین خواهد شد و تفاوتش با فناوری اطلاعات در درس «مدیریت مالی» و ضرایب درس‌هاست که منجر به غییر چیدمان ماتریس درس‌ها خواهد شد.
  دو. برنامه بازرگانی حداکثر ظرف ده روز آینده منتشر می‌شود و شک نکیند که فرصتی از کف نخواهید داد.

  تا موفقیت / جواد زارعی

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.