فهرست پیشنهادی منابع برای کنکور ارشد مدیریت ۹۴

منابع پارتیزانی ارشد مدیریت

در این صفحه، بیشترِ منابع ارشد مدیریت گردآوری شده است؛ اما بسیاری از این منابع مدت‌هاست که بروز نشده‌اند یا، منابع تازه‌تری در بازار ارشد توزیع شده‌اند. پیشنهاد می‌کنم خلاصه منابع را اینجا مطالعه کنید.

یک. پیش‌تر در وب‌سایت ارشدباز فهرست کاملی از منابع مطرح و معتبر موجود در بازار ارشد مدیریت را گردآوری و به صورتی منسجم منتشر کردم. همزمان با توسعه رویکرد درس‌خوانی پارتیزانی، بازنگری در فهرست منابع مذبور در دستور کار قرار گرفت و برخی عنوان‌ها حذف، و منابع تازه‌تری که در بازار توزیع شده بود به فهرست منابعی که پارتیزانی خطاب‌شان می‌کنم افزوده شد.

دو. فهرست جامع منابع ارشد مدیریت دیگر بروز نمی‌شود. بسیاری از منابع موجود در فهرست منابع کنکور ارشد،‌ شاید در زمان خودشان فوق‌العاده یا کاربردی تلقی می‌شدند، اما در بازار کنونی ارشد مدیریت گزینه‌های کارآمدی نیستند. در عوض، فهرست دیگری از منابع کنکور ارشد مدیریت مبتنی بر موجودی محتوای بازار ارشد مدیریت گردآوری شده است و به طور دوره‌ای پایش می‌شود و اگر منبع درست و درمانی در بازار توزیع شود،‌ بی‌شک به فهرست منابع پارتیزانی ارشد مدیریت افزوده خواهد شد.

سه. فهرست منابع پارتیزانی کنکور ارشد مدیریت، سلیقه و نظر شخصی متولیان ارشدباز است و بی‌شک تفاوت‌هایی با نظر بزرگان و وب‌سایت‌های معتبر دارد. راستش ارشدباز، اعتقادی به بهترین منابع ندارد و اگر چه تمام‌قد از منابعی که معرفی کرده است، دفاع می‌کند؛ اما هیچ‌کدام را وحی منزل نمی‌داند!

چهار. درج دیدگاه برای عموم مخاطبان وب‌سایت آزاد است؛ پس اگر درباره منابعی که در زیر فهرست شده‌اند یا منابع دیگری که در فهرست زیر درج نشده‌اند و فکر می‌کنید گره از کار داوطلبان کنکور باز می‌کنند، اطلاعی دارید ممنون می‌شوم در بخش دیدگاه‌ها معرفی‌شان کنید.

داوطلب کنکور ارشد مدیریت برای پوشش علمی و مهارتی درس‌های ارشد، نیازی به تهیه تمام منابع مندرج در جدول‌ها ندارد. به طور مثال، در درس تئوری‌های مدیریت تهیه یکی از کتاب‌های جامع کفایت می‌کند.

تئـوری‌های مدیریت

source_update_b ۲۵ مهر ۱۳۹۳

گونهعنوان کتابنویسنده / مترجمانتشاراتقیمتتوضیحات
منبع درسیتئوری سازمان رابینزدکتر الوانی و دکتر دانایی‌فرنشر صفار۲۰.۰۰۰منبع اصلی تئوری سازمان!
منبع درسیمدیریت عمومیدکتر سید مهدی الوانینشر نی۱۸.۰۰۰پیوست‌ها بسیار مهم‌اند!
منبع درسیمبانی سازمان و مدیریتدکتر علی رضاییانسمت۱۶.۵۰۰
منبع درسیمبانی مدیریت رفتار سازمانیدکتر علی رضاییانسمت۱۱.۰۰۰
منبع درسیتجزیه و تحلیل و طراحی سیستمدکتر علی رضاییانسمت۸.۵۰۰
منبع درسیمدیریت منابع انسانیدکتر اسفندیار سعادتسمت۹.۵۰۰
منبع درسیمدیریت تعارض و مذاکرهدکتر علی رضاییانسمت۴.۰۰۰مبحث مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
منبع درسیمدیریت رفتارهای سیاسی در سازماندکتر علی رضاییانسمت۲.۰۰۰مبحث مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
منبع درسیمدیریت فشار روانیدکتر علی رضاییانسمت۳.۰۰۰مبحث مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
منبع درسیانتظار عدالت و عدالت در سازماندکتر علی رضاییانسمت۲.۰۰۰مبحث مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
منبع درسیمبانی و رویکردهای مدیریت خویشتندکتر علی رضاییانسمت۶.۵۰۰مبحث مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
منبع درسیتیم‌سازی در قرن بیست و یکمدکتر علی رضاییانسمت۳.۵۰۰مبحث مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
منبع درسیفراگرد ادراک و ادارک اجتماعیدکتر علی رضاییانسمت۳.۵۰۰مبحث مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
منبع درسیتعامل انسان و سیستم اطلاعاتیدکتر علی رضاییانسمت۲.۰۰۰مبحث سیستم اطلاعات مدیریت
جـامع کنکوریتئوری‌های مدیریتدکتر سیدجوادین، جلیلیاننگاه دانش۳۰.۰۰۰ویراست چهارم
جامع کنکوریتئوری‌های مدیریتدکتر غلام‌رضا طالقانیمدرسان شریف۴۸.۰۰۰واقعا جامع و فوق‌العاده است!
مجموعه تستپرسش‌های طبقه‌بندی ارشد تئوری مدیریتمهرداد پرچمهربان نشر۳۳.۰۰۰پاسخ‌های زیادی تشریحی

source_update_b به شخصه کتاب‌های دکتر رضاییان را نمی‌پسندم و به طور پیش‌فرض مطالعه‌شان را توصیه نمی‌کنم؛ اما چه کنیم که طراحان سنجش علاقه بسیاری به کتاب‌های ایشان دارند و عاقلانه نیست که از این کتاب‌ها چشم‌پوشی کنیم. مجموعه کتاب‌های رفتار سازمانی پیشرفته دکتر رضاییان مورد توجه طراحان تست‌های ارشد و علی‌الخصوص دکتری است و مطالعه‌شان اکیدا توصیه می‌شود!

source_update_b مطالعه کتاب دکتر الوانی برای ترسیم چشم‌اندازی کلی از مقوله مدیریت بی‌ضرر است. پیوست‌های کتاب مورد علاقه طراحان تست‌های ارشد است و داوطلبان ارشد باید پیوست‌ها را با دقت و طمأنینه مطالعه کنند!

source_update_b راستش کتاب دکتر سعادت را نمی‌پسندم. کتاب‌ مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی‌پور به مراتب بهتر است. کتاب‌های جامع، مقوله منابع انسانی را به خوبی پوشش داده‌اند؛ به طوری که می‌شود از کتاب دکتر سعادت جشم‌پوشی کرد!

زبـان تخصصی

source_update_b ۲۵ مهر ۱۳۹۳

گونهعنوان کتابنویسنده/ مترجمانتشاراتقیمتتوضیحات
جـامع کنکورزبان تخصصی مدیریت (درک مطلب)دکتر ناصرزاده، دهدشتینگاه دانش۲۸.۰۰۰تا اطلاع ثانوی بهترین است!
مجموعه تست۱۰۰۰ تست زبان تخصصیدکتر داور ونوسنگاه دانش۱۰.۰۰۰هم تئوری مدیریت و هم زبان تخصصی!
مجموعه تستبانک سؤالات زبان تخصصی و تئوری‌های مدیریتدکتر داور ونوس، مهرداد پرچاسرار دانش۹.۸۰۰ترجمه و پاسخ تشریحی کتاب بالا
متن‌های تخصصیمتون تخصصی مدیریت «استونر»دکتر اسماعیل‌پور، اشراقینگاه دانش۸.۰۰۰تمرین درک‌مطلب
متن‌های تخصصیاصول مدیریت «کونتز»Harold Koontzترمه؟برای متن‌خوانی و درک‌مطلب فوق‌العاده است!

source_update_b دوستانی که واژگان را خوب، و گرامر را متوسط می‌دانند نباید مشکل چندانی با کلیت زبان تخصصی داشته باشند. به طور تلویحی نیمی از تست‌های زبان تخصصی ربط چندانی به مقوله مدیریت ندارند و درک‌مطلب داوطلبان را می‌سنجند. برای پوشش تست‌های تخصصی، به طور مرتب و منظم باید متن‌های زبان تخصصی را بخوانید تا چشم و ذهن‌تان به متن‌های انگلیسی و تست‌های زبان تخصصی عادت کند.

source_update_b مطالعه چندباره تست‌های زبان تخصصی پنج شش سال اخیر را اکیدا توصیه می‌کنم. خواندن کتاب‌های زبان تخصصی بازار کنونی خالی از لطف نیست؛ چرا که شما را با تکنیک‌های پاسخ‌گویی به متن‌ها آشنا می‌کنند.

زبـان عمومی

source_update_b ۲۵ مهر ۱۳۹۳

ردیفعنوان کتابنویسنده/ مترجمانتشاراتقیمتتوضیحات
منبع واژگان عمومیراهنمای کامل ۵۰۴ واژه ضروریرضا دانشوریجنگل۱۷.۶۰۰ویراست ششم با جلد نفیس!
جامع کنکورزبان عمومی ارشد زیر ذره‌بین (۱)الناز یوسف‌زاده، هادی جهانشاهینگاه دانش۲۵.۰۰۰بهترین منبع پارتیزانی واژگان بازار ارشد
جامع کنکورزبان عمومی ارشد زیر ذره‌بین (۲)الناز یوسف‌زاده، هادی جهانشاهینگاه دانش۱۵.۰۰۰منبع هوشمندانه گرامر بازار ارشد
جامع کنکورزبان عمومیدکتر ناصرزاده، رضا نعمتینگاه دانش۲۸.۰۰۰خداوکیلی، بهتر از قبل شده است!

source_update_b تسلط بر درس زبان انگلیسی مستلزم صرف وقت و مطالعه بسیار است. برای پوشش تست‌های زبان نیازی به خرید تمامی منابع بالا نیست. اگر کتاب‌های زیر ذره‌بین را تهیه کردید نیازی به خرید کتاب جناب ناصرزاده ندارید. هر چند اگر فرصت داشته باشید،‌ از مطالعه کتاب دوم هم منفعت خواهید برد. در ضمن، در نسخه جدید زبان عمومی، جناب رضا نعمتی به تیم نویسندگان ملحق شده و جناب دهدشتی از تیم کناره گرفته است.

source_update_b برای پوشش بهتر واژگان، علاوه بر منابع موجود در بازار پیشنهاد می‌کنم فایل‌های زیر را نیز دریافت کنید و در برنامه درس‌خوانی‌تان بگنجانید!

۱۰۰۰ واژه منتخب آزمون SAT
۵۵۱.۱ KiB
۹۹۵ Downloads
اطلاعات بیشتر
۱۰۰۱ تست واژگان
۱۰۰۱ تست واژگان
۱۰۰۱_Vocab_spell_2e.pdf
Version: دوم
۴۶۹.۷ KiB
۹۰۸ Downloads
اطلاعات بیشتر

ریـاضی

source_update_b ۲۵ مهر ۱۳۹۳

گونهعنوان کتابنویسنده / مترجمانتشاراتقیمتتوضیحات
درس و تستریاضیات (اقتصاد، مدیریت و حسابداری)کاوه حسین‌پناهینشر کتب دانشگاهی۲۲.۰۰۰ویراست دوم با CD

source_update_b کتاب‌های ریاضی عمومی بسیار معروفی توسط بزرگانی چون محمودیان، رنجبران، پورکاظمی، ناصحی‌فر، عالم تبریز، آقاسی، شکرزاد و دیگران در بازار ارشد توزیع شده است، اما گمان می‌کنم مطالعه کتاب برادر کاوه حسین‌پناهی و مرور تست‌های سنجش برای درس ریاضی کفایت می‌کند. در حال بررسی چند کتاب دیگر مانند کتاب ریاضی عمومی راهیان ارشد (دکتر وحید انصاری‌) و کتاب ریاضی عمومی جهش (حاج‌جمشیدی) هستم. باز هم بر مطالعه همان کتاب برادر حسین‌پناهی و مرور تحلیل تست‌های کنکور ارشد هفت هشت سال اخیر تأکید می‌کنم!

آمـار

source_update_b ۲۵ مهر ۱۳۹۳

گونهعنوان کتابنویسنده / مترجمانتشاراتقیمتتوضیحات
جـامع کنکورآمار و احتمالمحسن طورانیپارسه۳۳.۰۰۰

source_update_b یادگیری مباحث آمار شاید برای داوطلبانی که با مقوله آمار آشنا نیستند قدری زمان‌بر و طاقت‌فرسا باشد؛ حال آنکه درس آمار، در زمره درس‌های شیرین، کاربردی و امتیازآور کنکور ارشد مدیریت است. اگر به تنهایی حال و حوصله یادگیری آمار را ندارید، توصیه می‌کنم از کلاس مهندس طورانی (پارسه) یا برادر نوری‌فرد (خانه مدیریت) استفاده کنید. اگر هم قصد خودخوانی دارید، کتاب‌های جامع را توصیه می‌کنم.

source_update_b دوستانی که از اساس با مقوله آمار آشنا نیستند می‌توانند درس‌خوانی را با کتاب «آمار و کاربرد آن در مدیریت» نوشته دکتر عادل آذر و دکتر منصور مؤمنی آغاز کنند که منبع رسمی ورازت علوم برای درس آمار دانشگاه‌های دولتی است. این کتاب در دو جلد منتشر شده است که بیشتر تست‌ها از فصل‌های جلد اول و حداکثر سه چهار تست از فصل‌های جلد دوم کتاب در کنکور ارشد مدیریت مطرح می‌شوند. برای مهارت‌ورزی در درس آمار، توصیه می‌کنم تمام مسأله‌های کتاب را حل کنید. حل‌المسائل هر دو جلد با عنوان «تشریح مسایل آمار» در بازار قابل ابتیاع است.

source_update_b جناب آقای طورانی تست‌های آزمون ارشد را یکی دو هفته پیش از موعد آزمون ارشد پیش‌بینی می‌کنند. تست‌های پیشنهادی و پاسخ‌شان را می‌توانید در وب‌سایت‌شان مشاهده کنید. مجموعه تست‌های پیش‌بینی سال‌های ۹۳ و ۹۴ با اجازه مهندس طورانی از اینجا قابل دریافت و استفاده است.

 

پیش‌بینی تست‌های آمار، کنکور ارشد ۹۳
پیش‌بینی تست‌های آمار، کنکور ارشد ۹۳
Amar_93_Tourani_Prediction.pdf
Version: نسخه ۱
۳۲۰.۰ KiB
۷۸۲ Downloads
اطلاعات بیشتر

پیش‌بینی نهایی تست‌های آمار، کنکور ارشد ۹۳
پیش‌بینی نهایی تست‌های آمار، کنکور ارشد ۹۳
Amar_93_Tourani_Prediction_Final.pdf
Version: نسخه ۱
۳۲۰.۰ KiB
۶۴۸ Downloads
اطلاعات بیشتر

پیش‌بینی تست‌های آمار، کنکور ارشد ۹۴
پیش‌بینی تست‌های آمار، کنکور ارشد ۹۴
Amar_Prediction_94_Tourani.pdf
Version: نسخه ۱
۲۱۰.۲ KiB
۱۱۸۸ Downloads
اطلاعات بیشتر

اقتصـاد

source_update_b ۲۵ مهر ۱۳۹۳

ردیفعنوان کتابنویسنده / مترجمانتشاراتقیمتتوضیحات
درس و تستاقتصاد خرددکتر محسن نظرینگاه دانش۲۰.۰۰۰
درس و تستاقتصاد کلاندکتر محسن نظرینگاه دانش۲۰.۰۰۰
تست۲۰۰۰ تست اقتصاد خرددکتر محسن نظرینگاه دانش۱۸.۰۰۰
تست۲۰۰۰ تست اقتصاد کلاندکتر محسن نظرینگاه دانش۱۸.۰۰۰

source_update_b به زعم برخی بزرگان، مطالعه کتاب‌های دکتر نظری و مرور تست‌های سال‌های گذشته سنجش برای کسب امتیاز بالا از درس اقتصاد کفایت می‌کند؛ و نیازی به مطالعه کتاب‌های ۲۰۰۰ تست ایشان نیست.

مدیریت اسلامی

source_update_b ۳۰  آبان ۱۳۹۳

source_update_b درس مدیریت اسلامی به طور ناگهانی و بدون انتشار اطلاعیه قبلی درباره شرایط و منابع درس، به مجموعه مدیریت (۱۱۴۲) افزوده شد. مطالب بسیاری در اتمسفر ارشد مطرح، و کتا‌ب‌های گوناگونی به عنوان منابع اصلی پیشنهاد شدند؛ اما تمام‌شان حدس و گمان‌هایی هستند که صحت و سقم‌شان پس از برگزاری آزمون ارشد ۹۴ مشخص خواهد شد. از این رو، منابع پیشنهادی برای درس «مدیریت اسلامی» را به سال آینده موکول می‌کنم. درباره وضعیت و منابع پیشنهادی، دو نوشته در ارشدباز منتشر شده است که پیشنهاد می‌کنم مطالعه‌شان کنید.

درباره منابع درس مدیریت اسلامی، بخش ۱

درباره منابع درس مدیریت اسلامی، بخش ۲

درباره منابع درس مدیریت اسلامی، بخش ۳

درباره منابع درس مدیریت اسلامی، بخش ۴ (مهم)

پژوهـش عملیاتی

source_update_b ۲۵ مهر ۱۳۹۳

source_update_b در حال بررسی منابع

مدیریت تولیـد

source_update_b ۲۵ مهر ۱۳۹۳

 source_update_b در حال بررسی منابع

مدیریت بـازاریابی

source_update_b ۲۵ مهر ۱۳۹۳

ردیفعنوان کتابنویسنده / مترجمانتشاراتقیمتتوضیحات
جـامع کنکورمدیریت بازاریابیدکتر عبدالحمید ابراهیمی، حسن جلیلیاننگاه دانش۱۰.۰۰۰تلخیصی از سه استاد و کاتلر!
مجموعه تست۲۰۰۰ تست چهار گزینه‌ای مدیریت بازاریابیدکتر عبدالحمید ابراهیمی، حسن جلیلیاننگاه دانش۱۵.۰۰۰تست‌های جدید و فوقالعاده‌ای دارد!
جـامع کنکورمدیریت بازاریابیعلیرضا مروجپارسه۲۹.۰۰۰دسته‌بندی کم‌نظیری دارد!

source_update_b برخی دوستان برای پوشش حداکثری درس مدیریت بازار، وقت قابل توجهی را صرف مطالعه کتاب‌های جناب فیلیپ کاتلر می‌کنند. برخی دیگر، خلاصه کتاب‌های جناب کاتلر را که جناب پرچ تهیه‌شان کرده است مطالعه می‌کنند. یکی دو سالی می‌شود که اینکوترمز هم به فهرست بلندبالای منابع درس بازاریابی افزوده شده است. شرایط درس مدیریت بازاریابی از سال ۱۳۹۳ تغییر کرده است. برای تسلط بر مقوله بازاریابی، مطاعه کتاب اصول بازاریابی کاتلر توصیه می‌شود!

229 فکر می‌کنند “منابع پارتیزانی ارشد مدیریت

 1. مبینا

  سلام

  این کتاب ریاضی که معرفی کردین اصلا پیدا نمیشه

  من کل انقلاب رو زیر رو کردم و حتی تو دست دوم فروشی ها هم گیر نیاوردم

  میشه بگین از کجا میشه خرید ؟و آیا اینکه نکات کمتری نسبت به کتابای دیگه گفته ایرادی نداره؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛
   یک. کتاب ریاضیات عمومی جناب کاوه حسین‌پناهی تجدید چاپ نشده است. نسخه سال ۹۱ آن در بازار موجود است و انتشارات کتاب دانشگاهی، برای پوشش سال ۹۲ یک فقره سی.دی به کتاب افزوده است که راستش اگر اضافه هم نمی‌کرد چیز مهمی نبود. نسخه تازه‌تری از این کتاب منتشر و توزیع نشده است. علیرغم این رخداد، همچنان این کتاب را یکی از بهترین‌های بازار ارشد مدیریت می‌دانم.
   دو. کتاب ریاضیات عمومی انتشارات «سری عمومی» هم کتاب مناسبی است که ساختار و بیان متفاوتی با کتاب‌های سنتی، معروف و متعلق به مافیای بازار ارشد مدیریت دارد.
   سه. کتاب ریاضیات عمومی انتشارات «جهش» هم هست که گزینه مناسبی برای استفاده است. هر سه کتاب را همین هفته پیش در کتاب‌فروشی عصر دانش (انقلاب، جنب انتشرات امیرکبیر) رؤیت کردم. بروید و بررسی کنید و یکی‌شان را تهیه کنید.
   چهار. اگر سطح ریاضی‌تان خوب است،‌ می‌توانید از کتاب مدرسان شریف هم استفاده کنید که نکته‌ها را خلاصه‌وار پوشش داده است. کتاب‌های سه‌گانه بالا بیشتر برای دوستانی مفید است که خواهان یادگیری هستند. اگر سطح ریاضی‌تان خوب است،‌ پیشنهاد می‌کنم ریاضی را با هر منبعی که دم‌دست‌تان است مرور کنید و بر تست‌های ده سال اخیر سنجش تمرکز کنید!
   پنجم. به دوستانی که دانش ریاضی درست و درمانی ندارند پیشنهاد می‌کنم در این فرصت باقیمانده از کتاب‌های کنکور سراسری مانند گاج و امثالهم استفاده کنند تا بتوانند درصد قابل‌قبولی از ریاضی کسب کنند. البته درباره ریاضی مشورت حضوری بگیرند بهتر است!
   ریاضی و آمار،‌ همچنان استراتژیک // جواد زارعی

 2. مبینا

  اتفاقا ۱۰ روز پیش همه گفتن عصر دانش داره اما وقتی رفتم حتی اسم این کتاب هم به گوششون نخورده بود،نمیدونم والا

  به هر حال ممنون

  میگردم پیدا میکنم بالاخره

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛
   انتشارات امیرکبیر دو تا شعبه در خیابان انقلاب دارد. به کتاب‌فروشی گوتنبرگ هم سری بزنید. کتاب‌فروشی بزرگی است. اگر پیدا نکردید، خبرم کنید تا کمک‌تان کنم.
   ریاضی را جدی‌تر خواهم خواند // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛
   یک. انتشارات امیرکبیر، کتابخانه فرهنگ یا کتاب‌فروشی عصر دانش.
   دو. توصیه می‌کنم تست‌های پیشنهادی جناب طورانی را از وب‌سایت‌شان دانلود کنید و ده دوازده بار حل‌شان کنید. بیشتر تست‌های درس آمار کنکور ارشد مدیریت مشابه همین‌ها هستند.
   آرزوی آرامش و توفیق // جواد زارعی

 3. علی

  با اجازه میخوام در مورد منابعی که معرفی کردیت افاضاتی داشته باشم! پیشنهادی هم برای بررسی برخی کتب دارم که در صورت صلاحدید به فهرست خود اضافه کنید.
   
   در درس تئوری مدیریت قطعا و حتما جا برای کتاب تئوری رابینز در نظر بگیرید. محتوای غنی کتاب در کنار تست های بسیاری که در سال های اخیر از این کتاب در کنکور آورده شده می توانند دلایل محکمی باشند.
   
  در بین کتاب های جامع سهمی هم برای کتاب تئوری مدیریت جناب طبرسا در نظر بگیرید. ایشان دانشیار دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید قدیمی کنکور هستند که شیوه خلاصه کردن و جمع بندی خوبی هم در کتاب داشتند و کاملا می تواند با کتاب وزین آقای طالقانی قابل رقابت باشد. کتاب جهش و آقای محمدیان جامع است ولی نیاز به چکش کاری بسیار دارد تا بهتر شود.
   
  همه کتابهای زبان تخصصی که معرفی کردید غیر از کتاب ناصرزاده، بدرد کنکور آزاد میخورند تا سراسری.
   
  زبان عمومی زیرذره بین بسیار عالی است اما واقعا هم سنگین و ثقیل است و برای کسی که سطح زبان خوبی ندارد مناسب نیست. اصولا مطالعه درس زبان به بسیاری از داوطلبان توصیه نمی شود زیرا اکثرا دچار مشکلات زیربنایی در زبان هستند. راستی پیشنهاد می کنم کتاب زبان عمومی انتشارات سری عمران را ببینید.
   
  برای ریاضیات منبع خوبی با نام ریاضیات به سبک من از آقای تاجیک و خانم محسنی وجود دارد که پیشنهاد می کنم از انتشارات فرهیختگان دانش ببینید. ریاضیات جناب معتقدی نیز قطعا قدیمی ترین و اصلاح شده ترین مجموعه ریاضیات است که مربوط به موسسه پارسه می باشد.
   
  برای آمار که قطعا کتاب آقای محسن طورانی برترین است. برای تکمیل جدول عرض می کنم که کتاب مربوط به موسسه پارسه است و آخرین چاپ آن ۳۳۰۰۰ تومان قیمت دارد. ضمن اینکه مهندس طورانی کتاب تستی نیز سال قبل با انتشارات نگاه دانش به چاپ رسانده اند که در حکم ۲۰۰۰ تست آمار محسوب می شود ولی ظاهرا فقط شامل تست های کنکور می شود.
   
  برای بازاریابی کتاب جدید آقای مروج از پارسه را هم ببینید. ۷سال زیر نظر مرحوم ونوس فعالیت کردند و دسته بندی و تلخیص خوبی از مطالب در کتابشان شده… کتاب آقای مناجاتی هم میتواند به تنهایی منبعی پارتیزانی باشد!
   
  برای پژوهش تست خانم دکتر فدوی که قطعا بهترین در بازار مکاره موجود است. کتاب های آقای زاهدی سرشت برای کنکور مدیریت سطح بالایی دارند گرچه خوب هستند. کتاب های تشریحی خوبی هم موجود است. کتاب دکتر مهرگان سطح بالاتری دارد و کتاب دکتر عادل آذر تشریح بهتری از مفاهیم ارائه کرده است. جناب دکتر خاتمی فیروزآبادی نیز کتاب جدیدتری نسبت به آن بزرگواران دارند. البته یکی از نویسندگان کتاب مدرسان شریف نیز هستند که کتاب مدرسان را بنده از نزدیک ندیده ام.
   
  در زمینه مدیریت تولید کمی ابهام وجود دارد. کتاب دکتر متقی عالیست ولی کنکوری نیست. کتاب مدرسان شریف در برخی فصل ها اعجاب انگیز است ودر بعضی مطالب بسیار بد. کتاب جناب اوحدی در مجموعه پارسه بسیار پارتیزانی و کاراست ولی متاسفانه به صورت جزوه چاپ شده و به صورت تک قابل ابتیاع نیست. فصل اول کتاب مدرسان از فروشگاه اینترنتی سایت موسسه قابل دانلود است که بسیار برای داوطلبان مفید خواهد بود. کتاب جناب شیخان نیز می تواند گزینه ایده آلی باشد.
   
  روده درازی اینجانب را ببخشایید که بیشتر از آن جهت است که مطالب را نیمه رها نمی کنم و تا به انتها پیش میروم.

  1. جواد زارعی نویسنده

   یک. . کتاب‌های جناب رابینز را دوست دارم، اما خواندن‌شان را برای داوطلبان ضروری نمی‌دانم. بیشتر مفاد کتاب در کتاب‌های جامع دکتر طالقانی و دکتر محمدیان و تست‌های لحاظ شده است. یکی دو روز پیش که با دکتر محرابیون صحبت می‌کردم به منابع جدیدی اشاره کردند که بعد از اتمام کنکور باید بیشتر درباره‌شان تحقیق کنم. پس تا اطلاع ثانوی از کتاب‌های جامع جناب رابینز چشم‌پوشی می‌کنم.

   دو. کتاب دکتر طبرسا را ندیده‌ام. اگر در زمینه خلاصه‌سازی و جمع‌بندی تبحر دارند تلاش می‌کنم محصول‌شان را بیابم. در شرایط کنونی،‌ کتاب دکتر طالقانی بهترین است و موافقم که کتاب دکتر محمدیان (جهش) نیاز به اصلاح دارد.

   سه. درباره زبان نمی‌شود به قطعیت درباره آزاد و دولتی صحبت کرد. هر چند قبول دارم که شیوه طراحی تست‌های آزاد تخصصی‌تر از دولتی است. اما زبان، زبان است و باید خواند تا ماند.

   چهار. زبان عمومی زیرذره‌بین عالی نیست، اما در بازار کنونی بهترین است. خیلی مانده تا عالی شود. روش و منش مؤلفان را بیشتر از خود کتاب می‌پسندم. هر چند کتاب‌شان هم قابل توجه و بی‌رقیب است. کتاب زبان عمومی انتشارات سری عمران را هم دیده‌ام. راستش چنگی به دل نمی‌زند.

   پنج. کتاب «ریاضیات به سبک من» از آقای تاجیک و خانم محسنی را سرسری دیده‌ام و فرصت ارزیابی نداشتم. چشم، این کتاب را هم سر فرصت می‌بینم و اگر درست و درمان بود پیشنهاد می‌کنم. ریاضیات جناب معتقدی (پارسه) را ندیدم، اما ریاضیات مهندس حسین نامی مدرسان شریف را دیده‌ام که گمان می‌کنم خواندنش مفیدتر از مطالعه کتاب‌های محمودیان و تاجیک و ناصحی‌فر و انصاری و شکرزاد و امثالهم باشد.

   شش. کتاب تست مهندس طورانی را ندیده‌ام. راستش مطالعه همان کتاب پی.دی.افی که در وب جولان می‌دهد و تمرین هزار باره همان ۸۰ تستی که مهندس طورانی در وب‌سایت‌شان منتشر کرده‌اند برای آمار ارشد کفایت می‌کند.

   هفت. درباره منش جناب مروج بسیار شنیده‌ام، اما کتاب‌شان را ندیده‌ام. در تهیه فهرست منابع پارتیزانی علاوه بر کیفیت کتاب، حتی‌المقدور به نویسنده هم توجه کرده‌ام. کتاب جناب مناجاتی اصلا و ابدا مناسب درس‌خوانی پارتیزانی نیست و همچنان بر کتاب‌های دکتر ابراهیمی تأکید می‌کنم. جایی که آب هست،‌ تیمم جایز نیست!

   هشت. خانم دکتر فدوی از بازار ارشد خارج شده است، اما کتاب‌شان تا اطلاع ثانوی بهترین بازار است. محصولات دکتر زاهدی‌سرشت برای دوستان صنایع و صنعتی مفید است و خواندن‌شان را به دوستان مدیریت (غیر صنعتی) توصیه نمی‌کنم. کتاب‌های دکتر مهرگان و دکتر عادل آذر درسی هستند و دردی از کنکوری‌جماعت درمان نمی‌کنند. کتاب دکتر خاتمی فیروزآبادی (مدرسان شریف) ساختار و تر و تمیزی دارد؛ اما من سواد پژوهش عملیاتی ندارم و نمی‌توانم کتاب را از جنبه محتوایی ارزیابی کنم.

   نه. به طور کلی درباره تولید نظری ندارم؛ چرا که درباره این درس تحقیق نکرده‌ام و اصل درس را مطالعه نکرده‌ام. در سال آتی تلاش می‌کنم این نقص را پوشش دهم و از پیشنهادی شما نیز استفاده خواهم کرد.

   تشکر می‌کنم برای وقتی که صرف کردید و تجربه‌ای که با دوستان تسهیم کردید.

   عزت زیاد // جواد زارعی

 4. علی

  به هر حال کتابهایی مانند مدیریت عمومی الوانی و … نیز در کتب جامع پوشش داده شده اند. چون آنها را جداگانه ذکر کردید و رابنیز را خیر، بنده به کتب رابینز اشاره کردم.

  زبان، زبان است و باید خواند تا ماند با رویکرد پارتیزانی خیلی همخوانی ندارد! واقعیت اینست که آمار، ریاضی، تئوری، اقتصاد، پژوهش و …. همه را باید خواند تا ماند! شاید در این قسمت از مبانی شیوه پارتیزانی من دچار اطلاعات ناقص باشم ولی به نظر، روش پارتیزانی بدنبال بهره برداری حداکثری از زمان کنکور است. وگرنه همه این درسها قطعا مهم هستند و یادگیری کاملشان واجب…

  حکایت کتاب هایی مثل کونتز و استونر و … مانند عادل آذر برای پژوهش و …. است و به قول شما دردی از کنکوری جماعت دوا نمی کند.

  محصولات جناب زاهدی سرشت را برای بچه های صنعتی نیز توصیه نمی کنم زیرا سوالات پژوهش برای همه گرایش ها یکسان است. جناب زاهدی سرشت بدلیل رشته تحصیلیشان خیلی ریاضی وار با پژوهش برخورد می کنند و برای استفاده از کلاس و کتابشان باید تسلط کافی بر مباحث “جبر خطی” داشته باشید. گرچه در سطح ارشد و در گرایش تحقیق در عملیات برای گروه صنعتی تسط لازمه ایجاد خواهد شد ولی در حد کنکور پیش زمینه لازم در دانشجویان نیست.

  کتاب جناب مستطاب، نامی، که در واقع مدیر و موسس م د ر س ان ش ری ف محسوب می شوند را به لحاظ منش شخص ایشان اصلا نمی خواهم و نخواستم نگاه کنم چه برسد به معرفی. کاملا هم مطمئنم کتاب مولفی دیگر دارد و فقط با نام شخص ایشان به فروش میرسد. کما اینکه کتابهای زبان، استعداد تحصیلی، مدار، فیزیک و … نیز از ایشان موجود است.بگذریم….

  منظور من از کتاب پژوهش، کتاب نشر نص از دکتر فیروزآبادی بود و با گفته شما باید هرچه زودتر کتاب مدرسانشان را که قطعا کنکوری تر است ببینم.

  جناب مروج گرچه کتابشان چاپ اول است و قطعا دارای مشکل ولی مجموعا کتاب خوبی دارند و به قول شما منش شخصیشان همچون مهدس طورانی و جناب جهانشاهی و … بیشتر مورد قبول قرار می گیرد.

  موید باشید

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام دوباره؛
   یک. بین خودمان بماند که کتاب‌های جناب رضاییان و الوانی را از سر عادت معرفی کرده‌ام. کتاب دکتر الوانی که جای بحث دارد؛ اما به صراحت می‌گویم که کتاب‌های جناب رضاییان را برای مطالعه مقوله مدیریت نه می‌پسندم و نه توصیه می‌کنم. بیان جالبی ندارد و نگاه‌شان نیز کل‌نگر نیست. من که نمی‌پسندم‌شان و راستش با رویکرد پارتیزانی هم چندان سازگار نیستند.

   دو. بهره‌وری حداکثری از زمان کنکور، یکی از ویژگی‌های رویکرد پارتیزانی است. رویکرد پارتیزانی،‌ مقوله پیچیده‌ای نیست و اگر فرصت کنید به طور مفصل درباره رویکرد پارتیزانی و ارزش‌ها و اصل‌ها صحبت کرده‌ام. از اساس به مقوله ارشد، علمی نگاه نمی‌کنم و آن را بیشتر هماوردی مهارتی تلقی می‌کنم. مقوله زبان، از اساس با دیگر درس‌های متفاوت است!

   سه. اگر شرایط کنور تغییر نمی‌کرد، پژوهش عملیاتی را به صنعتی‌ها هم توصیه نمی‌کردم، اما شرایط و ضریب‌های جدیدی که برای گرایش‌ها اعلام شده است موجب شد پیشنهادم را اصلاح کنم. شرایط را مانند سال‌های قبل نمی‌بینم و داوطلبان کنکور ارشد مانند قبل‌ها نمی‌تواند برای تمام گرایش‌ها بخواند و صریح‌تر باید تکلیف‌شان را با گرایش مورد علاقه‌شان روشن کنند. از این منظر است که پژوهش را به صنعتی‌ها توصیه کرده‌ام. خوبی امثال زاهدی‌سرشت و ایوزیان، این است که کنکوری درس می‌دهند.

   چهار. درباره شخص مهندس نامی شناختی ندارم؛‌ البته اتمسفر مدرسان شریف را نمی‌پسندم، اما شناختی از نامبرده ندارم. کتاب‌شان را که بهتر از خیلی از محصولات کنونی بازار ارشد می‌دانم. خیلی از کتاب‌های موجود در بازار صرفا نام بزرگان را یدک می‌کشند و بس!

   پنج. دکتر محرابیون بارها درباره جناب مروج صحبت کرده‌اند و حتی قرار بود گپ وگفتی با ایشان در همین ارشدباز داشته باشیم که فعلا شرایطش مهیا نیست. کتاب‌شان را حتما تهیه و بررسی می‌کنم.

   باز هم از وقتی که صرف کردید و یشنهادهایی که مطرح کردید تشکر می‌کنم. بدون شک، فهرست منابع ارشد را پس از کنکور اصلاح خواهم کرد. خوشحال می‌شوم در این‌باره کمکم کنید.

   ارادت بسیار // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛
   یک. از سه بخش قابل دریافت کتاب در بطن وب‌سایت مدیر، فقط فصل اینکوترمز موجود، و قابل دریافت است.
   دو. کتاب را سرسری نگاه کردم. مشهود است که جناب مروج با استفاده از تصویرسازی و جدول، تلاش کرده است مفهوم را به درستی به مخاطبان انتقال دهد.
   سه. علی‌الظاهر جناب طبرسا که پیش‌تر درباره‌شان صحبت کردید،‌با مؤسسه پارسه همکاری می‌کنند. نام‌شان را ذیل کتاب «بانک پارسه» رؤیت کردم.

   ارادت // جواد زارعی

 5. علی

  من موفق به دریافت هر سه فایل شدم. بله استفاده خوب و هوشمندانه ای از جداول و نمودارها برای جمع بندی شده

  دکتر طبرسا گرچه دیگر به تدریس در موسسه اشتغال ندارند ولی کتابشان همچنان به عنوان منبع موسسه است. کتب پارسه بانک هم کتاب خوبی است ولی متاسفانه به روز نشده و چاپ قدیمی است (۹۱) و تقسیم بندی خوبی از دروس گرایش ها نشده و همه داوطلبان را به اجبار به خرید دو جلد کتاب وامیدارد. انتخاب تست ها در بعضی دروس میتوانست هوشمندانه تر و بهتر باشد. در عین حال جواب تشریحی کاملی دارد که البته خالی از غلط نیست. گویا بخشی از کار را جناب محرابیون نیز عهده دار بوده اند. در حل تشریحی کنکورهای اخیر اسمشان را به عنوان پاسخگو دیده ام…

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام دوباره؛
   یک. مؤسسه پارسه ارتباط بسیار خوبی با آدم‌حسابی‌های بازار ارشد دارد، اما به خوبی از ایشان استفاده نمی‌کند. مؤسسه مدرسان شریف اگر نیمی از این ارتباط‌ها را داشت، کنکورهای کشورهای خاور دور را نیز پوشش داده بود!
   دو. دکتر محرابیون از اساتید مورد وثوق مؤسسه پارسه است که در مدرسان شریف هم تدریس می‌کند و همچون شما، لطف ویژه‌ای به ارشدباز دارند.
   ارادت بسیار // جواد زارعی

 6. علی

  جناب عابدین زاده مدیریت پارسه، انسانی شریف و در عین حال بسیار باهوش است با اینحال در سالهای اخیر کمتر در امور جاری دخالت دارند و متاسفانه مشاوران و مباشران خوبی در اداره موسسه بکار نگرفته اند و موجب افت موسسه شده است. به نظر میرسد سفره ای پهن است و عده بسیاری مشغول چپاول، با اینحال سهم خوبی به مدیریت میرسد و ایشان هم متوجه اوضاع نیست. حتی یکی از دوستان در مورد تیم فوتبال پارسه نیز همین موضوع را مطرح کرده بود.

  به طور کلی موسسه در سطح ایده، عالی و در اجرا پر از ضعف است. تجربه خوبی دارند. از اساتید بنام استفاده می کنند و مهمتر از همه در مواجهه با داوطلب صداقتی کم نظیر دارند و این بالشخصه برایم بسیار ارزشمند است.

  مدرسان موسسه ای است که رویکرد تهاجمی دارد و اصولا پیشرفت خود را در گروی تخریب دیگران جلو میبرد.

  راستش از شما چه پنهان از سال ۸۷ تا کنون برای طراحی تست از این موسسه طلب دارم. بسیاری از دوستان هم خوابگاهی بنده که در جوار موسسه ساکن بودیم نیز اینچنین هستند. حتی جمیعا برای اعاده حق وکیل گرفتیم (طلبش ناچیز است ولی برخورد موسسه باعث مشکل شد) ولی با موسسه ای روبرو شدیم که طبقه اول ساختمانش به قول آن مربی فوتبال “کل یوم” بخش حقوقی بود و مشغول شکایت از این و آن و مدیری داشت که شخصا  مرد اول هر دعوا! سالها دانشگاه شریف برای سواستفاده از اسم این دانشگاه از موسسه شکایت کرده و نتیجه نهایی شده شکایت متقابل موسسه از دانشگاه به جرم تشویش اذهان!

  البته شاید نظرم به این دلیل نسبت به این موسسه هیچ گاه بی غرض نباشد.

  (خواستم نوشته ام را پاک کنم چون اصولا مرا با این موسسات کاری نیست. حال که نوشته ام، سانسور نمی کنم ولی به خودم قول داده ام دیگر در مورد موسسات ننویسم)

  فرصت پایان تدریس تا شروع امتحانات برای مرور نوشته هایتان غنیمتی بود. زین پس نیز به سایت وزین تان سرخواهم زد با اینحال مراتب تبریک این حقیر را به جهت مسیر و رویکردی که در پیش دارید و چراغی که برافروختید پذیرا باشید.

  برقرار باشید و مستدام – علی محمد مهدوی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛
   یک. راستش من هم پرهیز داشتم درباره مؤسسه‌ها صحبت کنم، اما رفتار پرخاش‌گرانه و دور ادبی که از برخی‌شان دیدم، زاویه نگاهم را در این‌باره تغییر داد. مشابه همین‌هایی را درباره پارسه و مدرسان فرمودید از دوستی دیگر هم شنیده‌ام. گمان می‌کنم شرایط در دو سه سال آتی اندکی تغییر خواهد کرد و مجموعه‌هایی در بطن بازار ارشد پدیدار خواهند شد و توازن بازی را قدری تغییر خواهند داد. در حال حاضر، جریان مالی قابل توجهی در زیرپوست بازار جریان دارد که دور از دسترس امثال مدرسان و ماهان است. مشاوره‌های خصوصی را عرض می‌کنم که گردش مالی قابل توجهی دارد. بسیاری از دوستانی که صاحب رتبه‌های درست و درمان هستند، مشتری همین خدمات هستند و البته کمتر درباره خدماتی که گرفته‌اند صحبت می‌کنند. تشکیل گروه بیست و جان گرفتن سه چهار وب‌سایت که حرف‌ها برای گفتن دارند و روش و منش مؤسسه‌ها را به درستی یا نادرستی تحلیل می‌کنند مؤید همین مطلب است.

   دو. به صراحت و صداقت می‌گویم که از گفته‌های مثبت و تشویق‌های بی‌آلایش شما و دوستان دیگر که برخی‌شان می‌گویند و برخی‌شان هم ابراز نمی‌کنند، خوشحال می‌شوم. ساده مثل بچه‌ها ذوق می‌کنم و دلم خوش می‌شود. به همین سادگی!

   نوشته‌های صریح و صحیح را دوست دارم // جواد زارعی

 7. ساناز

  سلام

  اگر براتون امکان داره لطفا منابع ارشد آزاد رو هم معرفی بفرمایید.در ضمن توی سایتتون در مورد کنکور آزاد هم مطلبی دارید؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛
   یک. راستش هیچ تخصصی درباره آزمون دانشگاه آزاد ندارم و تا به حال آزمون‌های دانشگاه آزاد را هم تجربه نکرده‌ام و برنامه‌ای برای آزمون آزاد ندارم. در این‌باره مرا ببخشید.
   دو. بسیاری از مطالبی که درباره کنکور ارشد دولتی منتشر کرده‌ام، برای دانشگاه آزاد هم قابل استفاده است؛ هر چند در برخی درس‌ها و شیوه طراحی تست‌ها و اتمسفر آزمون، تفاوت‌هایی با آزمون سنجش دارد که توصیه می‌کنم از مطالب فاخر موجود در وب‌سایت‌ها استفاده کنید.

   آیا معجزه در ۳۰ روز ممکن است؟ // جواد زارعی

   1. ساناز

    چقدر حیف شد…

    متاسفانه سایتی رو پیدا نکردم که مثل شما روشن و واضح به مطالب کنکور آزاد بپردازه و  معمولا اکثر وبلاگها فقط منابع  قدیمی رو از مدیر ،کپی پیست می کنند.اما در هرحال ممنون از پاسختون

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام دوباره؛
     اگر مطالب ارشدباز را خوب مطالعه کرده باشید، بسیاری از روش‌ها و مدل‌هایی که ارایه شده است با اندکی تغییر برای آزمون آزاد هم قابل استفاه است. اگر خواننده ارشدباز باشید، به مرور دست‌گیرتان شده است که مسأله‌ها را چگونه باید تعریف و تحلیل کرد. علی‌ای‌حال ناخوشنودم که مأیوس‌تان کردم. راستش پارسال قصد داشتم مقوله دانشگاه آزاد را باز کنم،‌اما مجالی برای تحقیق نیافتم و بابش را بستم.

     معجزه در ۳۰ روز، ممکن است؟ // جواد زارعی

 8. یزدان

  سلام

  آقای زارعی

  این جمله آیا معجزه در ۳۰ روز ممکن است ؟

  وصف حال من هست،من که امید دارم.

  شما هم اگر دوا و درمانی سراغ دارید،دریغ نکنید.

  سپاس

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛
   یک. تمام عبارت‌هایی که به عنوان امضاء در پایین نوشته‌ها درج شده و می‌شوند هدف‌دار هستند و تلاش می‌کنند مفهوم ویژه را به مخاطب منتقل کنند.
   دو. ظرف یکی دو روز آینده مطلبی مختصر درباره شیوه درس‌خوانی خودم برای ۳۰ روز مانده به کنکور ارشد مدیریت ۹۴ منتشر خواهم کرد. مطلب مختصری است، اما گمان می‌کنم برای برخی از دوستان که فرصت درس‌خوانی ندارند مفید باشد.

   معجزه در ۳۰ روز، ممکن است؟ // جواد زارعی

 9. مبینا

  سلام

  از کتاب ۲۰۰۰ تست سید جوادین کجاهاشو نباید خوند؟

  میشه بگین مثلا کدوم بخشا مربوط به رابینزه؟

  یا کجاها مربوط به کتابای خود آقای سید جوادین؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. انصافا پرسش‌تان غافلگیرم کرد. اگر در این چهار هفته فرصت درس‌خوانی دارید، هر کدام از تست‌ها را که دوست داشتید بخوانید!
   دو. تست‌های کتاب مثلا تألیفی است و قصد دارد از زاویه‌ای متفاوت به مقوله تست‌های تئوری‌های مدیریت نگاه کند. همین برای شما کفایت می‌کند.
   سه. گمان می‌کنم بیش از حد درگیر نام‌ها شده‌اید. همین‌که بر مبحث‌های گوناگون مسلط شدید برای کنکور ارشد مدیریت کفایت می‌کند.

   هیجان این چهار هفته آخر را دوست دارم // جواد زارعی

 10. مبینا

  خوب من ترجیح میدم تو وقت باقی مانده تستای خود آقای سید جوادین رو که از کتاب خودشه نزنم اما نمیدونم شامل کدوم بخش میشه،به هر حال ممنون

   

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   انتخاب با شماست. در این فرصت محدود اگر مسیر درس‌خوانی را تغییر ندهید بهتر است. همان را که فکر می‌کنید بهتر است بخوانید. دوباره تأکید می‌کنم که از تسلط بر مفاهیم اصلی مطمئن شوید. این منبع‌تان سیدجوادین باشد یا بزرگان دیگر، چندان مهم نیست.

   تجربه یک «چهار هفته» دیگر // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. ممنون می‌شوم با مصداق صحبت کنید. کدام‌یک از منابعی را که ملاحظه‌شان کرده‌اید باید خارج کنم و کدام منبع را پیشنهاد می‌کنید به فهرست کنونی اضافه کنم؟

   دو. مطلبی تازه درباره منابع منتشر کرده‌ام. شاید کمک‌تان کند.

   آرزوی شادی و تندرستی دارم // جواد زارعی

 11. زهرا

  سلام این که می گویید تئوری مدیریت سید جوادین و حسین جلیلیان فشرده است و جامع یعنی من که تغییر رشته ای هستم ممکنه برام سخت باشه خوندنش؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. آیا با مبحث‌های تئوری مدیریت آشنا هستید؟ برخی دوستان که از مهندسی فناوری اطلاعات یا مهندسی صنایع به وادی مدیریت کوچ کرده‌اند، پیش‌تر چند واحد درباره تئوری‌های مدیریت گذرانده‌اند و با ادبیات و چارچوب مباحث آشنا هستند. برخی داوطلبان مهاجر نیز کتاب‌های تخصصی مدیریت را مبتنی بر علاقه شخصی‌شان مطالعه کرده‌اند و با با داستان تئوری مدیریت آشنا هستند؛ شما چطور؟

   دو. فهرست پیشنهادی تا دو سه هفته آینده بازنگری می‌شود. در نوشته «درباره منابع ارشد مدیریت» گفته‌ام که انتخاب منابع درست و درمان، یکی از عامل‌های دست‌یابی به موفقیت در مسیر کنکور ارشد است. عامل‌های دیگری هم هستند که به فراخور درباره‌شان صحبت خواهم کرد.

   سه. اگر با مقوله تئوری مدیریت آشنا نیستید، پیشنهاد می‌کنم از کلاس‌های تابستانی مؤسسه‌های پارسه یا نگاره استفاده کنید. تسلط بر درس‌های تئوری‌های مدیریت، پژوهش عملیاتی (تحقیق در عملیات) و زبان انگلیسی مستلزم صرف وقت است و در بلندمدت حاصل می‌شود. پیشنهاد می‌کنم از تابستان آغاز کنید تا از لحاظ ذهنی برای درس‌خوانی در پاییز و مهارت‌ورزی در زمستان مهیا باشید.

   چهار. به صراحت عرض می‌کنم که کتاب دکتر سیدجوادین و جلیلیان، کتاب خوبی است؛ اما کتاب‌های دکتر طالقانی (مدرسان شریف) و دکتر محدیان (جهش) گزینه‌های بهتری هستند.

   آرزومند توفیق و سلامتی شما // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. در بطن چهار متن‌ تحلیلی که درباره درس مدیریت اسلامی منتشر شده است، مفصل درباره منابع صحبت شده است. ممنون از تذکرتان، تلاش می‌کنم سه چهار منبع اصلی را ظرف یکی دو هفته آتی در فهرست درج کنم.

   دو. درس مدیریت اسلامی شرایط بسیار ویژه‌ای دارد. علی‌الظاهر تست‌های سال قبل را دکتر پورعزت انتخاب کرده‌اند و امسال مشخص نیست که آیا انتخاب تست‌های امسال با ایشان خواهد بود یا خیر؛ چرا که اهمیت منابع در این درس به شدت به وابستگی جناحی انتخاب‌کننده تست‌ها مربوط است. حداقل سه چهار آزمون باید برگزار شود تا تکلیف منابع اصلی درس مدیریت اسلامی مشخص شود.

   آرزوی توفیق // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛
   یک. کتابی که در قاطبه وب‌سایت‌ها منتشر شده است، نسخه قدیمی، مشتمل بر ۲۸۰ صفحه‌ است که اتفاقا کتاب خوبی است و اگر کمک‌تان می‌کند از همین در کنار تست‌های کنکور آمار پنج شش سال اخیر و تست‌های پیش‌بینی مهندس طورانی که در ارشدباز منتشر شده است استفاده کنید.

   دو. برخی وب‌سایت‌ها، نسخه سال ۹۰ پارسه را منتشر کرده‌اند که مشتمل بر ۸۱۲ صفحه است. این نسخه را به سختی می‌توانید پیدا کنید. این نسخه درس آمار برخی رشته‌های دیگر را هم پوشش داده است. این نسخه را فقط دارم. راستش نه خودم استفاده می‌کنم و نه منتشرش می‌کنم. می‌دانم این‌گونه کتاب‌ها گران‌ هستند؛ اما اگر مطالعه‌شان را ضروری می‌دانید یا امانت بگیرید یا ابتیاع‌شان کنید. هر چند توصیه می‌کنم همان نسخه قدیمی را به همان ترتیبی که عرض کردم استفاده کنید. گمان می‌کنم مشکل‌تان را رفع می‌کند!

   شاد و سلامت باشید // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛
   یک. نمی‌دانستم که گاج هم وارد بازار ارشد شده است. ممنون که خبرم کردید.
   دو. پیش‌تر، در متن‌ها کتاب ریاضیات گاج را که برای کنکور سراسری منتشر شده است پیشنهاد داده بودم. کتاب‌های ارشد گاج را ندیده‌ام؛ اما به دلیل از ورود گاج به این بازار خوشحالم. یک اینکه گاج، انتشاراتی باسابقه در حوزه آموزش است و به سهولت می‌تواند انحصار کنونی بازار ارشد مدیریت را از نگاه دانش خارج کند و دو اینکه محصولات گاج ساختار محتوایی به مراتب بهتری از کتاب‌های رقیب دارند.
   سه. اینگونه می‌توانم نظرم را اعلام کنم که اگر محصولات ارشد گاج را بخرید ضرر نکرده‌اید؛ اما درباره منافع‌شان، اول باید کتاب‌ها را ببینم تا بتوانم درباره‌شان صحبت کنم.

   ممنون از مشارکت‌تان // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   بابت اهمال در پاسخ‌گویی به نظرتان عذرخواهی می‌کنم. راستش نمی‌دانم چه بر من گذشته بود که نظرتان را ندیده بودم. پاسخ مبسوطی در پاسخ، ارایه کردم. مطالعه کنید و اگر نکته‌ای داشتید، در خدمت خواهم بود.

   هستم تا خیال‌تان آسوده شود // جواد زارعی

 12. زهرا

  سلام

  این فهرست منابع پیشنهادی که می فرمایید  که دو سه هفته اینده می اید دیر است من می خواستم همین الان شروع کنم حالا چه کنم می خواستم تئوری بخوانم .

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. هیچ‌گاه خودتان را معطل دیگران نکنید،‌ مگر اینکه بدنید ارزشش را دارد. شرایط شما را نمی‌دانم؛ اگر آشنایی قبلی با تئوری مدیریت دارید که با کتاب دلخواه‌تان آغاز کنید و اگر آشنا نیستید، تئوری‌خوانی را با کتاب ساده و کمی قدیمی «اصول مدیریت» دکتر رضاییان شروع کنید. هر کتابی را که برای مطالعه انتخاب می‌کنید باید بین دو تا سه هفته تمام شود. مطالعه کتاب را که تمام کردید،‌ بفرمایید تا درباره گام بعدی صحبت کنیم.

   دو. گمان نمی‌کنم فهرست پیشنهادی زودتر از دو تا سه هفته دیگر آماده انتشار باشد.

   ارادت // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. کتاب‌های ریاضی و آمار شرایط ویژه‌ای دارند و قدیمی یا جدید بودن‌شان مهم نیست. از این رو،‌ اگر نسخه ده سال پیش را هم پیدا کنید قابل استفاده و قابل توصیه است. کتاب جناب حسین‌پناهی را به دلیل ساختار محتوا، چاپ و چیدمان بهتر پیشنهاد کرده‌ام. اگر کتاب‌هایی دیگر در اختیارتان است و می‌توانید تحمل‌شان کنید، از همان‌ها استفاده کنید. کتاب ریاضیات عمومی انتشارات جهش (حاج‌جمشیدی) هم منبع تر و تمیزی است.

   دو. کتاب‌ها را که تمام کردید لازم است دو کار انجام دهید. اول اینکه تست‌های ریاضی پنج شش سال اخیر کنکور مدیریت را بارها تمرین کنید و دوم اینکه مجموعه‌ای از تست‌های منتخب ریاضی مانند ۲۰۰۰ تست ریاضی نگاه دانش را تمرین کنید. همین‌ها برای کسب امتیاز درست و درمان از تست‌های ریاضی کفایت می‌کند!

   سه. همان کتاب گاج که دی‌شب معرفی کردید هم برای ارشد مدیریت کفایت می‌کند!

   برخی کتاب‌ها قدیمی‌شان بهتر است // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. از اشکالات کتاب جناب رنجبران مطلع نیستم. برای کشف اشکالات، باید کتاب را صفحه به صفحه بررسی کنم؛ اما اگر منظورتان مشکلات کتاب است به طور کلی باید عرض کنم که ساختار و چیدمان محتوایی کتاب چندان جالب نیست. هر چند از کتاب جناب محمودیان بهتر است.

   دو. چرا خودتان را این‌قدر با منابع درگیر کرده‌اید؟ اگر داوطلب ارشد مدیریت امسال هستید،‌ در نظرهای قبلی عرض کردم که منابع درس ریاضی تفاوت چشم‌گیری ندارند، یکی‌شان را انتخاب کنید و بخوانید. پیشنهادم، کتاب کاوه حسین‌پناهی یا حاج‌جمشیدی (جهش) است. اگر کتاب دیگری مانند گاج یا محمودیان یا رنجبران یا پورکاظمی یا حتی شکرزاد باب طبع‌تان بود، همان را بخوانید. اصل درس ریاضی، تست‌های کنکور ارت که باید هزار بار تمرین‌شان کنید.

   هستم تا خیال‌تان آسوده شود // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   کتاب دکتر طالقانی از بهترین‌های بازار کنونی ارشد است. ضرر نمی‌کنید! نمی‌دانم برای امسال ویرایش شده است یا خیر. این مورد را پرسش و جو کنید و آخرین ویرایش را ابتیاع کنید!

   عاشق کتاب‌های خوبم // جواد زارعی

 13. ترلان

  سلام

  چرا شماکتاب مدیریت بازاریابی ونوس ابراهیمی و روستا را در منابع کنکور ۹۴ معرفی نکرده اید  ؟کتاب اصول بازاریابی کاتلربهتر بوده ؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. پیشنهاد می‌کنم هنگام درج نظر، از یک نام مشخص استفاده کنید. بار پیش از «زهرا» و این‌بار از «ترلان» استفاده کردید. یکی‌شان را انتخاب کنید لطفا.

   دو. کتاب سه استاد مدت‌هاست که بروز نشده است. دکتر ونوس که مرحوم شده‌اند و دکتر ابراهیمی و روستا مدت‌هاست که با هم ارتباطی ندارند. گمان نمی‌کنم این کتاب به این زودی‌ها بروز شود.

   سه. طراحان تست‌های بازاریابی در سال‌های اخیر به سوی کاتلر متمایل شده‌اند تا بتوانند تست‌های عمیق‌تر طرح کنند.

   چهار. مهندس مروج در کتاب‌شان تلاش کرده‌اند کتاب‌های سه استاد و کاتلر را پوشش دهند. علی‌الخصوص در ویرایش دوم کتاب‌شان، بخش‌هایی اضافه خواهد شد که کتاب را غنی‌تر خواهد کرد. مطالعه همین کتاب و کتاب ۲۰۰۰ تست دکتر ابراهیمی برای کامیابی در درس بازاریابی کفایت می‌کند. اگر این منابع راضی‌تان نمی‌کند می‌توانید اصول بازاریابی کاتلر را هم بخوانید؛ البته با صرف وقت بسیار!

   پنج. پیش‌تر که کتاب مهندس مروج منتشر نشده بود، کتاب بازاریابی دکتر ابراهیمی را برای مطالعه پیشنهاد داده بودم. کتاب جناب مناجاتی هم هست که خواندن‌ش را توصیه نمی‌کنم!

   داوطلب امسال هستید؟ // جواد زارعی

   1. صدف

    سلام دوستان

    من هم  کتاب استاد مروج رو خوندم و تونستم درصد بالایی بزنم.به دلایل زیر کتاب ایشان را از بقیه ی کتاب های موجود در بازار بهتر میدونم:

    ۱-طبقه بندی عالی

    ۲-شرح درس+نکته+تست

    ۳-دربرگیرنده ی کتابهای کاتلر و سه استاد

    ایشالا که همه امسال قبول شیم…

 14. هستی

  با سلام.قصد دارم برای کنکور ارشد در رشته مدیریت بازرگانی شرکت کنم.در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی شیمی الیاف تحصیل کردم.برای اینکه بتونم رتبه خوبی بیارم چه زمانی رو برای شروع پیشنهاد می کنید ؟؟و به طور متوسط روزی چند ساعت ؟!در نمایشگاه کتاب امسال،منابع زیر رو تهیه کردم و برای تهیه سایر منابع ،نمیتونم درست تصمیم بگیرم.اگر در این مورد پیشنهادی دارید خوشحال میشم که ازش مطلع بشم.کتاب های زیر رو خریداری کردم.

  اقتصاد خرد و کلان نظری +مجموعه ۲۰۰۰تست نظری

  تحقیق در عملیات فدوی -تحقیق در عملیات یگانه انتشارات راهیان ارشد

  زبان عمومی ناصرزاده+۵۰۴+essential words

  تئوری مدیریت مدرسان شریف +تست پرچ

  ریاضیات عمومی محمودیان

  برای درس آمار و احتمال بین دو منبع رنجبران و طورانی مردد هستم.در مورد مدیریت مالی هم دو کتاب تهرانی و مناجاتی معرفی شده و در درس بازاریابی هم منابع سه استاد و کتاب مناجاتی و کاتلر ،بیشتر بین نفرات برگزیده کنکور مورد اقبال بوده.پیشنهاد شما برای من با توجه به اینکه در مقطع کارشناسی در رشته فنی مهندسی تحصیل کردم و به این مطالب آشنایی چندانی ندارم ،کدام یک از این منابع هست ؟؟

  در مورد نحوه برنامه ریزی درسی و شرکت در آزمون های موسسات هم در صورت امکان توضیح بفرمایید.

  .با تشکر و سپاس فراوان.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. حضورتان در ارشدباز را خیر مقدم عرض می‌کنم!

   دو. درباره منابع پیشنهاد می‌کنم فهرست منابع پیشنهادی ارشدباز برای کنکور ارشد مدیریت را بخوانید.

   سه. رتبه خوب یعنی چه؟ یعنی هدف‌تان کسب چه رتبه‌ای است؟ از آنجا که شما را نمی‌شناسم شاید گمان کنم رتبه ۱۲.۰۰۰ برای شما عالی است، نیست؟

   چهار. درباره ساعت‌های درس‌خوانی در روز، من که نمی‌توانم اظهارنظر کنم. نه تنها من، که هیچ آدم عاقلی نمی‌تواند درباره تعداد ساعت‌های درس‌خوانی برای موفقیت در کنکور اظهارنظر دقیق کند. پارامترهای بسیاری در تعیین چگونگی عملیات درس‌خوانی دخیل هستند. ندیده و نشناخته که نمی‌شود مشورت داد. از دکتر احسانی نیز می‌توانید کمک بگیرید؛ البته سرشان بی‌اندازه شلوغ است و نمی‌توان فرصت مشاوره خواهند داد یا خیر.

   پنج. درس مالی از گرایش بازرگانی حذف شده است و نیازی به خواندنش ندارید.

   شش. درباره شیوه درس‌خوانی هم نمی‌توانم کمک‌تان کنم؛ چرا که شناختی از شما ندارم و نمی‌دانم سبک یادگیری‌تان چیست. به شخصه روش درس‌خوانی پارتیزانی را توسعه داده‌ام، اما همین‌طوری نمی‌توان این روش را به شما پیشنهاد کنم. ارشدباز را که بالا و پایین کنید دست‌گیرتان می‌شود که آیا این وب‌سایت و روش درس‌خوانی پارتیزانی گره از مشکل‌تان می‌گشایند یا خیر. بعدتر اگر پرسشی داشتید برای پاسخ‌گویی در خدمت هستم.

   رهرو آن نیست که گَه تند و گَهی خسته رود …. // جواد زارعی

 15. هستی

  سلام.از توجه و پاسخگویی شما متشکرم.

  عذر میخوام که پیام قبلی در بعضی از موارد مبهم بود.منظور من از رتبه خوب،با برداشت شما کمی تفاوت داره.هدف من قبول شدن در یکی از دانشگاه های تهران هست البته روزانه !!

  فهرست منابع پیشنهادی ارشد رو مطالعه کردم .برای درس بازاریابی ،شما کتاب ابراهیمی رو پیشنهاد کردید.اما ظاهرا نظر مساعدی هم نسبت به کتاب مروج دارید.در نهایت کدوم منبع رو پیشنهاد می کنید ؟؟در بین منابع پیشنهادی شما در مورد پکیج های دی ام ال نظری ندیدم.اما معمولا رتبه های برتر کنکور ،برای یک یا دو درس از دی ام ال استفاده کردند.نظر شما چیه ؟؟

  با توجه به اینکه آشنایی زیادی نسبت به این رشته ندارم.در دروسی مثلoR،استفاده از کلاس های موسسات رو پیشنهاد می کنید ؟؟یا با توجه به هدفم،که شاید کمی بلند پروازانه باشه،مطالعه منابع و شرکت در آزمون های آزمایشی رو کافی می دونید ؟؟

  باتشکر.منتظر پاسخ های شما خواهم بود.

   

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. پذیرش در دانشگاه‌های تهران، یک «چشم‌انداز» است. راستش وضعیت کنونی‌تان را نمی‌دانم، اما پیشنهاد می‌کنم تا یکی دو ماه آتی برای کسب رتبه ده هزار تلاش کنید. ماه بعدش برای رتبه هشت هزار و همین‌طور تلاش کنید تا به رتبه دل‌خواه‌تان برسید. انتخاب هدف‌، چند ویژگی حیاتی دارد که باید دست‌یافتنی باشد، ملموس باشد، روشن باشد، زمان‌پذیر باشد، منطقی و معقول باشد و با توان‌مندی متناسب باشد. پیشنهاد می‌کنم هدف‌تان را با این ویژگی‌ها انتخاب کنید؛ اما چشم‌اندازتان می‌تواند کسب رتبه برتر باشد!

   دو. کتاب مهندس مروج فوق‌العاده است. هم‌اکنون نسخه ۹۳ در بازار توزیع شده است و نسخه ۹۴ ظرف دو سه ماه آتی روانه بازار خواهد شد که کامل‌تر و بروز است. کتاب دکتر ابراهیمی نیز منبع خوبی است، علی‌الخصوص کتاب ۲۰۰۰ تست ایشان که فوق‌العاده است.

   سه. پک‌های DLM نه خوب هستند و نه بد. این پک‌ها ابزار یادگیری نیستند. به طور کلی فلش‌کارت‌ها ابزار یادسپاری هستند و اگر در محل درست‌شان استفاده شوند می‌توانند ابزار مفیدی برای درس‌خوانی باشند. ارشدباز را که جستجو کنید، مفصل درباره پک‌های DLM نوشته‌ام!

   چهار. درباره نظر رتبه‌های برتر صحبت کردید که برادرانه پیشنهاد می‌کنم اسیر این‌گونه حاشیه‌ها نشوید. قصد توهین به رتبه‌های برتر را ندارم، اما ادعای قاطبه دوستان قابل اعتنا و قابل اعتماد نیست!

   پنج. گرایش مطلوب‌تان را نمی‌دانم که کمک‌تان کنم؛ اما مبتنی بر رشته تحصیلی‌تان، پیشنهاد می‌کنم فرایند درس‌خوانی کنکور ارشد مدیریت را با درس‌های زبان، تئوری‌های مدیریت، بازاریابی آغاز کنید. وضعیت درس زبان‌تان را نمی‌دانم، اما برای تئوری و بازاریابی، استفاده از کلاس‌های دکتر محرابیون و مهندس مروج را در مؤسسه پارسه توصیه می‌کنم. با توجه به شرایط، بعدتر می‌شود درباره ریاضی و آمار و اقتصاد و مدیریت اسلامی و باقی درس‌ها صحبت کرد.

   شش. آزمون‌های آزمایشی برای همه مفید نیستند و همین‌طوری نمی‌توانم درباره‌شان صحبت کنم. آخر تابستان می‌توانید درباره آزمون‌ها تصمیم‌کیری کنید. الآن زود است.

   هفت. شاید اگر از مشورت‌های حرفه‌ای استفاده کنید بیشتر کمک‌تان کند. گمان می‌کنم بیشتر مطالب را از وب‌سایت‌ها دریافت کرده‌اید که قاطبه‌شان قابل اعتماد نیستند. به صراحت و صداقت عرض می‌کنم که برای موفقیت در کنکور ارشد باید حاشیه‌گریز باشید و نسبت به بیشتر گفته‌های رتبه‌های برتر، کَر و کور شوید.

   هشت. دو هفته پیش، درباره منابع مطلبی نوشته‌ام که پیشنهاد می‌کنم بخوانید!

   هستم تا خیال‌تان آسوده شود // جواد زارعی

   1. هستی

    سلام.باز هم ممنون بابت توجه و سعه صدر شما در پاسخگویی به سوالات.

    یک.در مورد گرایش ، بیشتر به بازاریابی فکر میکنم. البته اگر شما پیشنهاد دیگه ای دارید ممنون میشم بفرمایید.

    دو. در مورد زبان، دارای مدرک PRE TOEFL از یکی از موسسات هستم. البته ده سال قبل این مدرک رو گرفتم و شدیدا نیاز به REVIEW دارم.درصد زبانم در کنکور کارشناسی ۹۲ بوده.اما اخیرا ارزیابی از وضعیت زبان نداشتم.با توجه به اینکه بسیار فراره، من خودم رو در سطح مبتدی فرض می کنم.

    سه.در مورد مشاوره حرفه‌ای که فرمودید، لطفا فرد مورد اطمینانی رو معرفی کنید. اطلاعات من تا این لحظه، از وب‌سایت‌ها و برخی دانشجویان رشته مدیریت به دست اومده و مطمئنا کافی نیست.

    چهار.من برنامه درسی رو ان‌شالله از نیمه تیرماه شروع میکنم.در پیام قبلی به زبان و تئوری و بازاریابی اشاره کردید، و اینکه این درس‌ها در اولویت هستند. یعنی برنامه‌ریزی باید طوری باشه که این دروس در تابستان تمام بشه؟ دیگر درس‌ها چطور؟ مثل اقتصاد  که حجیم و فراره و ریاضیات که ممکنه بتونم درصد قابل قبولی در اون کسب کنم که سایر دروس رو تا حدی جبران کنه. برنامه‌ریزی برای این دو درس باید چطور باشه ؟؟

    با تشکر و سپاس فراوان.منتظر نظرات شما هستم.

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام دوباره؛

     یک. انتخاب گرایش باید با کسب اطلاعات و توجه به علاقمندی‌های خودتان انجام شود. چهار پنج ماه برای تحقیق در این‌باره فرصت دارید!

     دو. بی‌شک زبان‌تان را نباید مبتدی فرض کنید. البته فضای زبان کنکور ارشد با GRE و IELTS و TEOFL متفاوت است. گمان می‌کنم کتاب‌ها را که تورقی کنید دست‌گیرتان می‌شوند کجای داستان قرار دارید.

     سه. پیشنهاد فرد رای مشاوره قدری سخت استع چرا که باید با سبک یادگیری‌تان هم‌سو باشد. دکتر احسانی فوق‌العاده است؛‌ فقط نمی‌دانم فرصت دارد یا خیر. آقای مروج در مؤسه پارسه و جناب نوری‌فرد در خانه مدیریت را هم می‌شود به طور کلی پیشنهاد کرد، اما نمی‌دانم کدام‌شان بهتر می‌توانند کمک‌تان کنند. راستش را بخواهید توصیه می‌کنم درباره مشاوره اندکی تأمل و تحمل کنید. درس‌‌خوانی را با همان‌هایی که پیشنهاد کردم آغاز کنید. بعدتر بهتر می‌توانید دباره کسب مشورت تصمیم‌گیری کنید.

     چهار. درس بازاریابی، کلیدی‌ترین درس برای گرایش‌های بازرگانی و آی.تی است و همراه با درس ریاضی و آمار در اولویت درس‌خوانی است. درس‌های زبان،‌ تئوری و اقتصاد برای شما در اولویت دوم هستند. این‌ها را به طور کلی و مبتنی بر کلام‌تان عرض می‌کنم. به طور جدی پیشنهاد می‌کنم تا اطلاع ثانوی نسبت به اتفاقات بیرونی کور و کَر شوید و برنامه درس‌خوانی تابستان را فقط و فقط مبتنی بر علاقمندی‌ها، توانمندی‌ها و نقاط قوت‌تان طرح‌ریزی و اجرا کنید. همین پنج درس را اگر درست بخوانید و در پایان تابستان حوالی ۴۰ درصد بزنید،‌ عضو کلوب ۳۰۰ نفر اول کنکور ارشد خواهید شد. در پاییز باید درصد همین درس‌ها را بالاتر ببرید و درس‌های دیگر را به فراخور علاقه و شرایط به برنامه درسی‌تان اضافه کنید تا وارد کلوب دو رقمی‌ها شوید. چگونگی درس‌خوانی و مهارت‌ورزی در زمستان مشخص می‌کند که آیا می‌توانید در زمره ۱۰۰ نفر اول بمانید و بعدتر به تک‌رقمی‌ها فکر کنید یا خیر! نکته مهم این است که تازه نزدیکی‌های تابستان است و گمان نمی‌کنم اگر همین اکنون آزمون دهید بهتر از ۵۰۰۰ شوید. تا نیمه تیر، شش تا هفت هفته فرصت برای آشنا با درس‌های کنکور ارشد دارید. پیشنهاد می‌کنم مباحث‌شان را بخوانید و با درس‌ها آشنا شوید.

     هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 16. آدمیا

  جالبه منم به چالش افتادم برای تهیه منابع ولی هرکسی میشنوه میگه دس مگهدار تا شهریور ک نتایج بیاد …..

  میدونم بلند پروازانه س ,ولی دوس دارم اگه قرار به امتحان مجدد باشه ،هم صنعتی و هم بازرگانی امتحان بدم ….

  خب یه سری کتاب از امتحان سال قبلم دارم ولی کامل نیستن ….منم نا وارد تو این سایتا گشتم یه منابع تقریبا متوسطی رو بدست اوردم ….حالا میخوام مجددا تهیه کنم نظر شما چیه ….

  درضمن پاسخ قبلیتون خیلی منو به چالس پاسخگویی به سوالاتون انداخته جسارتا اگه امکانش هست میل بزنم وشرایطمو بگم….وبگم چطور روحیه ای دارم…ممنونم از نگاههاتون ک از دیدگاه های مت دنیا رو می بینید

  ارزوی ما اینست ک برسد روزی در رکاب دوستان وهمکارانی چون شما و اقای احسانی قردم برداریم والبته شاگردی کنیم در پناه حق ….. 🙂

   

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام دوباره؛

   یک. پیشنهاد می‌کنم درباره منابع،‌ خودتان را خیلی گرفتار وب‌سایت‌ها نکنید؛ چرا که قاطبه‌شان تقلیدی هستند و منابع را مبتنی بر جَو بازار و گفته‌های این تک‌رقمی و آن تک‌رقمی پیشنهاد کرده‌اند و نمی‌توانند از گفته‌شان دفاع کنند.

   دو. جسارت است، اما پیشنهاد می‌کنم تصمیم‌تان را آویزان این ماه و آن ماه نکنید. اگر فکر می‌کنید امکان پذیرش ندارید به طور قاطع تصمیم بگیرید و از همین تابستان آغاز کنید. اگر پایان تابستان تصمیم به درس‌خوانی بگیرید،‌ شک ندارم افسوس این سه چهار ماه از دل‌تان بیرون نخواهد رفت!

   سه. حوشحال می‌شوم اگر بتوانم در محدوده بضاعتم کمک‌تان کنم. در ضمن استاد نیستم و پیش‌تر هم عرض کرده بودم که به شوخی هم که شده، استاد خطابم نکنید. در ضمن مقام و منزلت دکتر احسانی به مراتب بالاتر از بنده است. شما لطف دارید، اما حق مطلب این است که تقدم نام‌شان بر من اولویت دارد.

   چهار. فرمایش‌تان را به ایمیل زیر بفرستید:
   info [at] arshadbaz [dot] ir

   حق نگهدارتان باشد // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. خیر، منابع را می‌توانید به هر روشی که دوست دارید مطالعه کنید.

   دو. روش مطالعه پارتیزانی، برای تمام آزمون‌ها کاربرد دارد.

   ارادت‌مند // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

    

   یک. کتاب جنگل استراتژی مینتزبرگ را برای کنکور پیشنهاد نمی‌کنم. صرفا برای اطلاع می‌گویم که کتاب مذبور یکی از مراجع درس استراتژی در مقاطع بالاتر است. البته داستان کتاب سازمان خانم ماری جو هچ قدری متفاوت است. کتاب فوق‌العاده‌ای است و پیشنهاد می‌کنم پس از اتمام درس اگر فرصت کنید و بخواندینش. گمان می‌کنم برخی از تست‌های سنگین سال‌های آتی از بطن همین کتاب طرح خواهند شد.

   دو. راستش کتاب مقیمی را خیلی سرسری تورق کردم و نمی‌توانم درباره‌اش صحبت کنم. نیمه خرداد فهرست نهایی سال ۹۴ را اعلام می‌کنم و تا آن موعد، کتاب مقیمی را نیز بررسی خواهم کرد.

   ارادت‌مند  //  جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. روش مطالعه پارتیزانی در دو زمینه کمک‌تان می‌کند:
   یک اینکه اتلاف‌تان را کاهش می‌دهد.
   دو اینکه کیفیت درس‌خوانی‌تان را بالاتر می‌برد.

   دو. روش مطالعه پارتیزانی را بنده کشف نکرده‌ام. این روش، برداشتی آزاد از روش‌های مطالعه گوناگون است که به شخصه تجربه‌شان کرده‌ام.

   روش بد، شاید از بی‌روشی بهتر باشد! // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. هیچ منبعی نمی‌تواند مدعی پوشش تمامی موضوعات باشد. از فرد، مؤسسه‌ یا کتابی که چنین ادعایی می‌کند فاصله بگیرید!

   دو. دکتر طالقانی تلاش کرده مطالب کلیدی و مؤثر تئوری‌های مدیریت را پوشش دهد که موفق بوده است.

   سه. هیچ منبعی نه خوب است و نه بد، مگر اینکه شما هدف‌تان را برای کنکور تعیین کرده باشید؛‌ آنگاه می‌شود درباره تناسب منبع یا منابع یا هدف‌تان صحبت کرد. پیشنهاد می‌کنم به جای تمرکز بر منابع، بر هدف‌تان تمرکز کنید. بی‌شک جنس پرسش‌هایی که مطرح می‌کنید تغییر می‌کند و بهتر می‌توانم کمک‌تان کنم.

   توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. کتاب‌های جامع دکتر طالقانی، دکتر محمدیان و کتاب جامع تست جناب پرچ تغییر نخواهد کرد.

   دو. به قدر بضاعتم، در حال بررسی کتاب‌های بازار هستم و فهرست نهایی را تا موعد مقرر اعلام خواهم کرد.

   سه. اگر قصد خرید دارید، می‌توانید کتاب‌های انتشارات سمت را تهیه کنید. داشتن‌شان را به تمام داوطلبان ارشد مدیریت پیشنهاد می‌کنم.

   ارادت‌مند // جواد زارعی

 17. صبا

  سلام

  در مورد کتاب های جامع ویرایششان کی است? اگر چند ماه دیگر باشد تکلیف چیست؟مثلا تئوری و بازار یابی نمی شود هم که کتاب مرجع خواند چون این قدر وقت نیست.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. درباره خواندن کتاب‌های جامع یا مرجع نمی‌شود به سهولت صحبت کرد. پارامترهای بسیاری در این باره دخالت دارند.

   دو. اگر فرصت کنید و برخی کتاب‌های مرجع را بخوانید ضرر نمی‌کنید. حوالی ۲۵۰ روز تا کنکور ارشد مدیریت ۹۵ فرصت باقی است. فرصت قابل توجهی پیش‌روست.

   سه. برخی کتاب‌ها در ویرایش جدیدشان صرفا تست‌های تازه‌تر را پوشش داده‌اند و برخی غلط‌های ویرایشی را مرتفع کرده‌اند. البته هستند کتاب‌هایی که حیف است اگر ویرایش تازه‌ترشان را ابتیاع نکنید. علی‌ای‌حال، با همان ویرایش‌های قدیمی نیز می‌شود درس‌خوانی کرد. نگران نباشید!

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 18. صبا

  سلام

  می گویند که کتاب مقیمی ۱۲تست را در کنکور به خود اختصاص داده بوده است اگر کتاب جامع تئوری مدرسان ویرایش به این زودی نشود و مقیمی را نخوانیم چه؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. کتاب مقیمی را راستش هنوز ندیده‌ام؛ اما کتاب ایشان و دیگر کتاب‌هایی که استادان ایرانی منتشر کرده‌اند از جنس درس‌نامه (textbook) هستند، یعنی جناب استاد زحمت کشیده و نظریه‌ها و گفته‌های بزرگان حوزه مدیریت را گردآوری و با بیانی متفاوت منتشر کرده است. یکی از همان دوستانی که تا اطلاع ثانوی کتاب مقیمی را می‌پرستند تلفنی همین موضوع را مطرح کرد. پاسخ‌شان دادم که دکتر مقیمی هم از فلان و کتاب و بهمان کتاب استفاده کرده است. نکته جالب این است که کمتر مشاوری در این بازار، کتاب طراحی سازمان ماری جو هچ، جنگل استراتژی مینتزبرگ، استراتژی‌های ویتینگتون و امثاهم را دیده است.

   دو. راستش با شما آشنا نیستم و نمی‌دانم چه مسیری را باید به شما پیشنهاد کنم. نمی‌دانم سبک یادگیری‌تان چیست؟ نمی‌دانم کلاس برای شما خوب است یا بد؟ نمی‌دانم گذشته‌ علمی‌تان چیست ؟ و هزار و یک نمی‌دانم دیگر. از این رو، شاید همان کتاب دکتر طالقانی برای شما عالی باشد و شاید….

   در خدمت‌تان هستم // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. هیچ کتابی کامل نیست.
   دو. سه پرسش در بطن اولین روزنوشت ارشد ۹۵ مطرح شده است. آیا آن‌ها خوانده‌اید؟ جواب پرسش یکم را کشف کرده‌اید؟
   سه. از نیمه خرداد که نوشتن درباره منابع را آغاز می‌کنم مفصل درباره کتاب‌ها صحبت خواهم کرد.
   چهار. دانشجو هستید یا فارغ‌التحصیل؟ مدیریتی هستید یا مهاجر؟ بار اول‌تان است یا سابقه‌دارید؟ قصد خواندن دارید یا در حال مزه‌مزه کردن هستید؟

   ارادت‌مند // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام دوباره؛

   یک. برای پاسخ‌گویی باید از وضعیت‌تان مطلع باشم؛ چرا که خواندن کتاب‌های مرجع برای برخی مناسب، برای برخی واجب و برای برخی مضر است.

   دو. پیش‌تر عرض کردم در فهرست جدید در این‌باره صحبت خواهم کرد.

   شب‌خوش // جواد زارعی

 19. میترا

  سلام
  خسته نباشید
  من هنوز شروع نکردم به درس خوندن . کارشناسی سخت افزار خوندم و قصد دارم مدیریت آی تی و یا بازاریابی ..بازرگانی بخونم.
  زبانم هم تا حدی خوبه.میشه لطفا راهنمائیم کنید تو این فرصت باقی مانده منابعی که اولویت بیشتری دارن رو بهم معرفی کنید؟
  سپاس

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. پیشنهاد می‌کنم مطالب ارشدباز را تورق کنید تا ذهنیتی از داستان ارشد مدیریت پیدا کنید.
   دو. صرف نظر از آشنایی با فضای ارشد مدیریت، پیشنهاد می‌کنم مطالب بخش روزنوشت ارشد ۹۵ را پیگیری کنید. تلاش می‌کنم درباره نیازمندی‌های داوطلبان ارشد، گام به گام صحبت کنم.
   سه. همین‌طوری عرض می‌کنم که اگر پایه زبان‌تان خوب است، یادگیری و یادسپاری واژگان را با ۵۰۴ آغاز کنید و بعدتر، واژگان تافل را آغاز کنید. بعدتر استفاده از کتاب‌های دو جلدی زیر دره‌بین را پیشنهاد می‌کنم. همین‌ها برای دو سه ماه‌تان کفایت می‌کند، نمی‌کند؟

   چهار. درباره منابع دیگر، هفته دیگر صحبت خواهم کرد.

   ارادت‌مند // جواد زارعی

 20. محبوبه

  کتاب استاد مروج واقعا بی نظیره که البته اگه با کلاسشون همراه باشه فوق العاده می شه.من با خوندن کتاب ایشون و شرکت در کلاسشون به راحتی بازاریابی رو ۸۲ زدم.

  کتاب استاد طورانی هم همین طور واقعا عالیه

  ممنون از معرفی منابعتون

 21. دهاقین

  سلام آقای زارعی.ممنون از زحماتتون.منابعی که معرفی کردین خیلی خوبه و مطمئنا می تونه به موفقیت داوطلبین کمک بکنه.

  کتابهایی که معرفی کردین خیلی خوب هستن.ضمن این کتابها کلاس و کتاب استاد مروج: بازاریابی،استاد محرابیون: تئوری مدیریت،استاد طورانی : آمار ، استاد انصاری :ریاضی ، رو به داوطلبین توصیه می کنم.من این کلاس ها رو از مهرماه شروع کردم و با توجه به اینکه شاغل هم بودم این کلاس ها که بسیار مفید بودن و در موفقیت من نقش زیادی داشتند و من امسال موفق به کسب رتبه ۸ مدیریت بازرگانی شدم.

  برای همه داوطلبین آرزوی موفقیت دارم.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. به شخصه به خاطر دارم که علیرغم درگیری‌های بسیار، با شور و شوق پیگیر درس و درس‌خوانی بودید. آفرین به همت‌تان!
   دو. رتبه بسیار خوبی کسب کردید که حق‌تان هم بود. مبارک‌تان باشد!
   سه. راستش این تابستان قصد داشتم در کلاس‌های بزرگانی که نام‌شان را ذکر کردید شرکت کنم، اما امکانش فراهم نیست. شاید پاییز!

   ارشد خوبی را تجربه کنید // جواد زارعی

   1. دهاقین

    سلام آقای زارعی

    خیلی ممنونم.خوشحالم که تصمیم دارید این کلاس ها رو شروع کنید.ار صمیم قلب براتون آرزوی موفقیت روز افزون دارم.

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام خواهرم؛

     ان‌شاء‌الله که بشود و بتوانم. راستش، آدم اهل کلاس نیستم، اما کلاس‌های نکته و تست پارسال را که نیم‌بند شرکت کردم به چند دلیل در نگاهم به کلاس‌ها تجدیدنظر کردم:

     یک. اینکه کلاس‌های کنکور یا حداقل کلاس‌هایی که من تجربه‌شان کردم مانند کلاس‌های دانشگاه نیستند، یعنی نباید هم باشند. استفاده از همین کلاس‌ها، فرایند یادگیری را تسریع و تسهیل، و در زمان صرفه‌جویی می‌کند.

     دو. اینکه نکته‌هایی در کلاس‌ها مطرح می‌شوند که کشف و خواندن و یادگیری‌شان در کتاب‌ها و جزوه‌ها بسیار زمان‌بر است.

     سه. اینکه محیط کلاس‌ها فعال است، یعنی باید باشد و دانشجویان می‌تواند درباره گیر و گرفت‌های‌شان صحبت کنند. بی‌شک اگز کلاس، به طور آدمیزادی برگزار شود، محیطی پویا برای دانشجویان فراهم می‌کنند که هم از استاد و هم از دوستان‌شان یاد خواهند گرفت.

     البته قاطبه داوطلبان کنکور ارشد به کلاس‌ها دسترسی ندارند و باید از تکنیک‌های دیگر برای یادگیری درست و درمان استفاده کنند. راستش در ارشدباز تلاش می‌کنم به این دوستان کمک کنم.

     ارادت بسیار // جواد زارعی

     1. دهاقین

      سلام آقای زارعی

      قطعا همینطوره.تلاشتون برای کمک به دوستان کنکوری و سایت خوب و بی حاشیه و بی طرفتون قابل تقدیره.

      موفق باشید

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. صحبت درباره منابع با نقد کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر مقیمی آغاز شده است. اگر نخوانده‌اید، بخوانید که کمک‌تان می‌کند.

   دو. دوست داشتم زودتر از این‌ها درباره منابع صحبت کنم که فرصتش مهیا نشد. ان‌شا‌ء‌الله از این هفته آغاز می‌کنم و هر هفته درباره یک درس صحبت می‌کنم.

   سه. راستش احساس چندان خوبی به «؟؟؟؟» ندارم.

   سلامتی، شادی و توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

 22. سجاد

  سلام.

  نوشتید کتاب ۲۰۰۰ تست چهار گزینه‌ای تئوری مدیریت. سیدجوادین، ناصرزاده، جلیلیان. نگاه دانش غلط داره. میخواستم بدونم آیا تعداد غلط های این کتاب زیاد و فاحشه؟ ضمن اینکه شما مرجعی که این غلط ها رو رصد کرده و جایی درج شده باشه میشناسید؟

  سپاسگزارم

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. راستش نمی‌دانم نسخه تازه‌تری از این کتاب منتشر شده است یا خیر؛ اما نسخه اول کتاب غلط‌های غریبی داشت که برای داوطلبان آزاردهنده بود!

   دو. خیر، به طور متمرکز به غلط‌ها رسیدگی نشده است. بیشتر غلط‌ها را داوطلبان سال گذشته کشف کرده بودند و به طور پراکنده درباره‌شان صحبت می‌کردند. این کتاب از فهرست منابع ارشد مدیریت ارشدباز حذف خواهد شد.

   ارادت‌مند // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. انتخاب منبع به اولویت درس‌تان بستگی دارد. اگر نمره ۱۰ تا ۳۰ درصد برای تئوری کفایت می‌کند همین منبع را بخوانید.

   دو. اگر به ۳۰ تا ۵۰ درصد فکر می‌کنید،‌ پیشنهاد می‌کنم کتاب جامع تست جناب پرچ را هم مطالعه کنید.

   سه. اگر به بیش ۵۰ درصد فکر می‌کنید، هم منابع‌تان و هم مدل مطالعه‌تان باید تغییر کند.

   چهار. این درصدهایی که درباره‌شان صحبت کردم خیلی هم قطعی نیستند. تجربه پیشین، علاقه، سبک یادگیری‌، رشته کارشناسی و هدفی که برای خودتان تعریف کرده‌اید در چگونگی رسیدن به درصدهای بالاتر نقش ایفا می‌کنند. از این رو، ممکن فردی دیگر با مشخصات متفاوت همانند شما بخوانند و از همان منبع هم بخواند، اما نتیجه‌ای متفاوت (بهتر یا بدتر) کسب کند.

   اولویت درس تئوری را تعیین کرده‌اید؟ // جواد زارعی

 23. علیرضا

  سلام  و عرض ادب با ارزوی قبولی طاعات

  جناب زارعی عزیز بنده واقعیتش برای رتبه یک رقمی بازرگانی قصد دارم بخونم ولی با توجه به معدل پایینم در کارشناسی که مال ۴ سال پیشه(۱۲.۵) می ترسم نتونم همچین رتبه ای کسب کنم، یه سوال داشتم اینکه اصلا با همچین معدلی امکانپذیر هست؟و اینکه من برق علم و صنعت خوندم بنیه ریاضی خوبی دارم ایا نیاز هست از الان واسه ریاضی وقت بزارم یا واسه دو ماه اخر دوره کنم؟

  برای ریاضی و امار کتاب اقای رنجبران، بازاریابی اقای مناجاتی و بازاریابی دکتر روستا، مبانی سازمان مدیریت رضاییان و تئوری مدیریت الوانی رو با مشاور موسسه ماهان گرفتم.آیا اینا مناسب ترین کتاب ها برای کنکور ۹۵ هستند؟دروس زبان ، تئوری مدیریت، اقتصاد و پژوهش عملیاتی رو با توجه به اینکه سر کار هم می روم برای صرفه جویی در وقت به کلاس های ماهان می روم که از اواخر تیر ماه شروع میشود

  ممنون میشم تجربیاتتون رو منتقل کنید.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. به ارشدباز خوش آمدید؛ ان شاء‌الله که بتوانم در محدوده بضاعتم کمک‌تان کنم!

   دو. راستش، آن‌قدری که من خبر دارم، ده دوازده هزار نفر در بازار ارشد مدیریت هستند که فقط و فقط برای رتبه یک می‌خوانند. بیچاره رتبه‌های دیگر. به همین خاطر من قصد کرده‌ام برای رتبه «صفر» بخوانم و شک ندارم که این رتبه را کسب خواهم کرد!

   سه. نگران معدل نباشید. معدل من ۱۲.۶۲ است. اگر درس‌ها را هوشمندانه انتخاب و اولویت‌بندی کنید، و از روش درس‌خوانی دُرست پیروی کنید، تأثیر معدل را می‌توانید محدود کنید.

   چهار. برق علم و صنعت خوانده‌اید و پایه ریاضی خوبی دارید. پیشنهاد می‌کنم تابستان را بیشتر به درس‌های مفهومی مانند تئوری‌های مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، بازاریابی، زبان انگلیسی، مبانی مدیریت اسلامی و آمار اختصاص دهید و درس‌های پژوهش عملیاتی و ریاضی را در پاییز مطالعه کنید. راستش نمی‌دانم درس‌ها را چگونه اولویت‌بندی کرده‌اید. نمی‌دانم حال و هوای درس زبان‌تان چگونه است؟ نمی‌دانم قیافه‌تان در مواجهه با درس‌ها مفهومی چه شکلی می‌شود؟ نمی‌دانم برنامه‌پذیر هستید یا برنامه‌گریز؟ نمی‌دانم چه مقدار انرژی در بضاعت‌تان هست که می‌توانید و می‌خواهید خرج درس‌خوانی کنید؟ و هزار علامت سؤال درباره شما در ذهنم جاری شده است؟ از این رو نمی‌دانم، پس نمی‌توانم نسخه‌ای تر و تمیز برای شما بپیچم.

   پنج. در ستون کناری وب‌سایت، گام‌هایی برای اولویت‌بندی درس‌ها در دو نسخه فشرده و مشروح (پنج گام) تعبیه شده است. پیشنهاد می‌کنم اولویت درس‌ها را با نسخه فشرده تعیین کنید و اگر خواستید نتیجه کار را در یک فایل وُرد برای من ایمیل کنید.

   شش. درباره منابع، پیشنهاد می‌کنم صفحه منابع کنکور ارشد مدیریت: نسخه فشرده را ملاحظه کنید!

   هفت. اگر همین فردا از شما آزمون بگیرند، به گمان‌تان رتبه‌تان چند می‌شود؟ پیشنهاد می‌کنم بعدتر درباره رتبه، تصمیم‌گیری کنید. به شخصه تا پایان مرداد برای رتبه ۲۰۰۰ تلاش خواهم کرد. پایان مرداد که رسید، خودم را ارزیابی می‌کنم و بعدتر برای رتبه ۱۵۰۰ تلاش خواهم کرد. همین کار را تا دی‌ماه ادامه خواهم داد!

   هشت. راحت نشوتم تا بهتر بتوانید تکلیف‌تان را با خودتان و با ارشدباز و با کنکور ارشد روشن کنید. هستم درخدمت‌تان برادر!

   رتبه‌های خوب را روی زمین توزیع می‌کنند نه در آسمان‌ها // جواد زارعی

   1. علیرضا

    درود بر شما برادر گرانقدر

    بنده برنامه پذیر هستم و حداکثر زمان مطالعه موثر بنده در طول روز ۵ ساعت هست واقعیتش اینه نمی توانم روزی ۸و۹ ساعت درس بخوانم، البته بنده مطلبی که راجع به زمان بندی درست درس خواندن را نوشته اید مطالعه کردم.و یه مورد بسیار مهم هست که برای بنده جای سوال می باشد اینه که از کتاب هایی که معرفی کردم کجا را بخوانم و کجا را نخوانم…

     

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام دوباره،

     یک. کسب توفیق آدمیزادی در کنکور ارشد مستلزم رعایت سه گام اصلی «هدف‌گذاری» و «اولویت‌بندی و انتخاب منابع» و «روش رس‌خوانی درست»‌ است. پیش‌تر درباره گام اول و نیمی از گام دوم‌ مطلب نوشته‌‌ام. بخوانید ضرر نمی‌کنید!

     دو. اولویت درس‌ها را که مشخص کردید، بعد می‌توانید درباره انتخاب و چگونگی استفاده از منابع صحبت کنیم. اگر تمایل داشتید، درس‌ها را مطابق دستورالعمل ستون کناری ارشدباز اولویت‌بندی کنید و نتیجه را (جدول‌ها) در فایل وُرد ایمیل کنید.

     ارادت بسیار // جواد زارعی

 24. زهرا

  سلام لیسانس زبان انگلیسی رو دارم. میخوام ارشد اجرایی بخونم با تحقیق فراوان راجع به منابع و مراجعه به کتابفروشی کتاب مبانی رفتار سازمانی رابینز رو + تئوری سازمان رابینز رو بهم داد و گفت کافیه آیا رفتار سازمانی رضاییان در اولویته یا رابینز؟ ضمنا همه این کتابارو شروع کنم به خوندن (منابع انسانی سعادت ، مدیریت عمومی الوانی،مبانی و سازمان و مدیریت  و تجزیه و تحلیل سیستم  .رضاییان ،)یا در کنار منابع اصلی کتاب نکته  یا چیز دیگه ای لازمه؟ لطفا منو راهنمایی کنید.

   1. زهرا

    سلام جناب؛
    ممنون از پاسخ بموقع!
    نه جناب، شهرستان هستم، بابل.
    راستش من کتاب رفتار سازمانی و مبانی سازمان و مدیریت  دکتر رضاییان رو که مال سال ۸۷ هست دارم می‌خاوم بدونم آیا با چاپ جدید فرق داره و باید جدید بخرم یا همونه. کسی میتونه جواب بده؟

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام دوباره؛

     یک. چه عالی که بابل زندگی می‌کنید. دعا کنید ما هم از تهران خلاص شویم و شمال‌نشین شویم!

     دو. نمی‌دانم با دکتر احسانی آشنا هستید یا خیر؛ که از بزرگان فضای مدیریت هستند که آمل زندگی می‌کنند. پیشنهاد می‌کنم به طور حضوری یا از طریق وبلاگ‌شان کسب مشورت کنید.

     خبرم کنید // جواد زارعی

 25. صفورا

  سلام وقت بخیر من ۹۱ فارغ التحصیل شدم رشته مدیریت جهانگردی واسه ارشد میخوام بازرگانی گرایش بازاریابی شرکت کنم با توجه به اینکه ۳ ساله از درس خوندن فاصله گرفتم نمیدونم بتونم خودمو برسونم، تصمیم گرفتم ۳ درس پژوهش و اقتصاد و ریاضی رو حذف کنم یعنی ۳ درس ضریب ۲ چون مطمئنم از پس این درسها برنمیام کلا کنار بذارم بهتره و کارنامه رتبه های برتر امسال رو از سایت مدیر دیدم خیلی ها تونسته بودن با حذف چند درس و در عوض درصد بالای بقیه درسها رتبه خوبی بیارن، حالا واسه این ۴ درس باقیمونده منبع درست حسابی میخوام تا حالا عمومی الوانی، مبانی رضاییان و بازاریابی ۳استاد رو گرفتم ولی همه به من گفتن ۳استاد خوب نیست و مناجاتی خیلی کاملتره حالا تو سایت شما گفتین ابراهیمی!!! حالا کدوم مهم تره؟ واسه تئوری هم همه اون دو منبعی که بالا گفتم رو معرفی کردن ولی گویا شما میگید تئوری رابینز از همه مهم تره،  سوالم اینه واسه این ۴ درس چه منابعی از همه مهم تره واسه درصد بالا؟ ببخشید دیگه خیلی طولانی شد، خیلیییییی ازتون ممنون میشم راهنماییم کنید

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. اول باید درس‌ها را به شیوه‌ای که در ستون کناری وب‌سایت درج شده است اولویت‌بندی کنید. بعدتر، خیلی راحت‌تر می‌شود درباره منبع و روش درس‌خوانی‌تان صحبت کنیم.

   دو. تا الویت درس‌ها را مشخص نکنید نمی‌شود درباره خوبی و بدی یا تناسب و عدم‌تناسب منابع صحبت کرد. راستش برخی منابع را می‌شود فارغ از اولویت‌بندی درس‌ها از دایره پیشنهاد‌ها حذف کرد. به طور مثال برای بازاریابی می‌گویم اول کتاب مهندس مروج، بعد ۲۰۰۰ تست دکتر ابراهیمی. کتاب مناجاتی را از اساس توصیه نمی‌کنم. بعدتر در این‌باره خواهم نوشت!

   سه. نگران وقت نباشید و فکر هم نکنید که با حذف درس موفق می‌شوید. اولویت‌بندی که کنید، دست‌گیرتان می‌شود که تکلیف‌تان با درس‌ها چیست؟ اگر خواستید می‌توانید نتیجه اولویت‌بندی درس‌ها را در قالب فیل وُرد ایمیل کنید یا اگر تهران‌نشین هستید، می‌توانم حضوری در خدمت‌تان باشم.

   منتظرم // جواد زارعی

 26. mashgana

  سلام آقای زارعی،نمازو روزتون قبول

  الویت بندی درس ها رو نوشتم اگر اجازه بدین میخواستم براتون ایمیل کنم راهنمایی کنید

 27. سوها

  با سلام وعرض خسته نباشید خدمت شما ، بنده وقتی منابع شمارو نگاه می کردم قلبم شکست، می دوىنید چرا آخه شما اصلا واسه گرایش کارآفرینی (درس مبانی کارآفرینی) که من می خونم اصلا حتی در حال بررسی هم ننوشته بودین یعنی گرایش ما کارآفرینیا کشک یعنی اصلا ما شوتیم دیگه……..

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. قلب مهربان‌تان هنگامی باید بشکند که بدانید در حوزه کارآفرینی تخصصی ندارم؛ اما منبع کرده‌ام. درباره پژوهش عملیاتی و تولید هم تخصصی ندارم، اما از دوستان این‌کاره کمک گرفتم و منابعی را به طور حداقلی معرفی کردم. متأسفانه دوست کارآفرین ندارم!

   دو. گرایش کارآفرینی هفت درس دارد که درباره شش درس آن صحبت کرده‌ام. این‌قدر نازک‌نارنجی هستید که فقط برای ننوشتن درباره یک درس (مبانی کارآفرینی) قلب‌تان می‌شکند و گرایش‌تان را کشک می‌خوانید. خب بروید گرایش کشک‌آفرینی بخوانید!

   سه. پیش‌تر گفته‌ام از طرح پرسش‌هایی که دردی از خودتان و دوستان درمان نمی‌کنند اجتناب کنید. اگر نکته‌ای، مسأله‌ای، پیشنهادی، انتقادی چیزی دارید، به صراحت و با ادبیات مناسب بگویید. اگر بتوانم تلاش می‌کنم نظرتان را تأمین کنم و اگر هم نتوانم به صراحت خواهم گفت که نمی‌توانم!

   چهار. ادبیات نوشتاری‌تان را به عنوان مسئول ارشدباز نمی‌پسندم. کلمات‌تان، سبک نوشتاری آقای … را در ذهنم تداعی می‌کند!

   شاد و سلامت و آرام باشید // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   در تدارکش هستم و ان‌شاء‌الله ده دوازده روز دیگر منتشر خواهد شد.

   خوشحالم که حواس‌تان هست // جواد زارعی

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام خواهرم؛

     از آخر به اول پاسخ می‌دهم:

     یک. خودتان را خرده‌خرده به درس‌خوانی عادت دهید و با یک ساعت درس‌خونی در روز آغاز کنید. دو سه هفته‌ای این میزان درس‌خوانی را تمرین کنید تا در وجودتان نهادینه شود. بعد، درس‌خوانی را به دو ساعت در روز افزایش دهید، و دو سه هفته بعد به سه ساعت در روز و همین‌طور الی آخر. مغز بی‌نوا باید به مرور به شرایط جدید عادت کند. هوس نکنید که یک دفعه ساعت‌های درس‌خوانی‌تان را به سقف برسانید. باید یک عادت جدید را با لذت در وجودتان نهادینه کنید.

     دو. ریاضی درس بسیار بسیار مهمی است و حتی دوستانی که در این درس ضعف دارند هم می‌تواند بهره مختصری از این درس ببرند. عدم نتیجه‌گیری در آزمون پارسال، ربط چندانی به وضعیت امسال‌تان ندارد. درباره درس ریاضی و آمار خوب فکر کنید!

     سه. بین خودمان بماند، اما مطالعه درس پژوهش عملیاتی بسیار مخاطره‌آمیز است و خیلی نگران این درس نباشید. درس‌های دیگر را بخوانید و اگر مشکلی نداشتید، اواسط پاییز نیم‌نگاهی به این درس بیاندازید و اگر خواستید برخی فصل‌ها را بخوانید!

     چهار. اگر وضعیت درس تئوری مدیریت را خوب ارزش‌یابی می‌کنید شاید بد نباشد این درس را به کلیدی‌ها منتقل کنید. پیشنهاد می‌کنم کمی حوصله کنید و درس‌ها را دقیق اولویت‌بندی کنید تا بهتر بتوانید درباره‌شن تصمیم‌گیری کنید.

     مشکلی بود در خدمتم // جواد زارعی

 28. shima

  سلام.خسته نباشید

  من درسارو بر اساس روشی که پیشنهاد کردین الویت بندی کردم:

  کلیدی:تئوری مدیریت،بازاریابی

  اصلی:ریاضی،اقتصاد،زبان

  کمکی:مدیریت اسلامی

  تعلیقی:پژوهش عملیاتی

  الان میخوام شروع کنم ولی نمیدونم از چه درسی و چطور؟همینطور تو انتخاب منابع به مشکل برخوردم،اول کار بدون اطلاعات پکیج ماهان رو گرفتم که واقعا باهاش راحت نیستم و دوباره رفتم و منابع معروف و توصیه شده ک اکثرا تو لیست پیشنهاد شده شمام هستن رو گرفتم ولی هنوز یک سری از درسارو نمیدونم چی بگیرم مثلا ریاضی و امار.مطالعه ریاضی و امار واقعا خستم میکنه و علاقه زیادی بش ندارم ولی بواسطه رشته کارشناسیم کلیات مباحث رو میدونم ولی خب بدون تسلط و جزییات که نمیشه تستی رو جواب داد(چون ۵ سال پیش ریاضیو پاس کردم خیلی عحیب نیس فراموشی).کلا نحوه بیان کتابای راهیان ارشد رو دوس دارم،میخواستم نظرتونو در مورد کتاب ریاضی و امار راهیان ارشد- انصاری بدونم؟منبع مناسبی هست؟

  یه مساله دیگه اینه که نمیدونم تو چه بازه زمانی باید چه حجمی از درسارو خونده باشم!مثلا اگه زمان مد نظرم اخر مهرماه باشه و درس تئوری وریاضی و امار رو تموم کنم خوبه یا کافی نیس؟(تا الان فقط روزنامه وار اقتصاد خرد و کلان نظری و مبانی سازمان و رفتار سازمانی رضاییان رو خوندم که بدونم کلیت مطالب چیه!اقتصاد بنظرم سخت نبود ولی تئوری واقعا به دقت نیاز داره که بین مطالب ارتباط برقرار کرد.)

  اگه امکانش هست ممنون میشم یه برنامه و دید کلی بم بدین که باید چیکار کنم؟

  کارشناسی مدیریت نبودم.پایه ریاضی متوسط دارم.زبانم هر روز یه تایم مشخص میخونم.فعلا or تولیست تعلیقی هاست و شاید نخونمش چون فک میکنم نمیتونم از خوندنش نتیجه بگیرم بهتره زمانمو به درس دیگه اختصاص بدم فعلا.ببخشید که طولانی شد.

  ممنون

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   زحمت بکشید جدول اولویت‌بندی درس‌ها را برایم ایمیل (پایین ستون کناری) کنید.

   منتظرم // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. برای اقتصاد خرد کتاب دکتر نظری تا اطلاع ثانوی بهترین است. کتاب دکتر قاسمی را نپسندیدم. کتاب ماهان را هم ندیده‌ام.

   دو. برای اقتصاد کلان باید با دکتر صادقین مشورت کنم. ظهر یک‌شنبه هفته آتی یادآوری کنید تا خدمت‌تان عرض کنم.

   تشکر متقابل // جواد زارعی

 29. محمد

  با سلام.

  برای پژوهش عملیاتی چه منبعی را معرفی می تمایید.برخی دوستان منابع مختلف ازقبیل کتاب یگانه , فدوی را معرفی نموده اند. البته بنده رشته ام صنایع بوده و در ارشد ۹۲ مدیریت با خواندن کتاب سپندارند , تحقیق را در حدود ۵۰ زدم .با دیدن سوالات ۹۴ متوجه تغییر سبک سوالات و سخت تر شدن انها  شدم و ظاهرا به سوالات صنایع نزدیک تر شده ولی نه در حد صنایع .لطفا در مورد انتخاب منبع راهنمایی بفرمایید.

  با تشکر.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. نسخه فشرده منابع ارشد را مطالعه‌ کنید. کتاب مهندس یگانه علی‌الظاهر تناسب بیشتری با کنکور ارشد مدیریت دارد.

   دو. شما که صنایع خوانده‌اید نباید خیلی نگران منابع باشید. همین‌که ساختار تست‌ها دست‌گیرتان شود و کنکورهای سال‌های اخیر را بزنید و تحلیل کنید کفایت می‌کند.

   ارادت و احترام // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. برخی دسترسی‌ها در بروزرسانی وب‌سایت ارشدباز تغییر کرده بودند که مشکل مذبور با تذکر به موقع‌تان، بررسی، و مرتفع شد.

   دو. از شما عذرخواهی و تشکر می‌کنم.

   ارادت و احترام // جواد زارعی

   1. مهرزاد

    با سلام

    برای مدیریت تولید از بین کتابهای هایده متقی، مدرسان شریف و یا یگانه کدوم رو پیشنهاد میدهید؟

    پ.ن.(ظاهرا همشون از سال ۹۰ به بعد به روز نشدن!!! کتاب متقی هم دو جلده که از نظر تعداد صفحات تقریبا دو برابر دو منبع دیگست!)

    با تشکر…

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام برادر؛

     یک. در نسخه فشرده منابع در این باره صحبت کرده‌ام.

     دو. اولویت منابع را باید پس از اولویت‌بندی درس مشخص کنید. اولویت مدیریت تولید برای شما چیست؟ کلیدی؛ اصلی؛ کمکی یا تعلیقی؟

     ارادت و احترام // جواد زارعی

     1. مهرزاد

      از پاسخگویی سریع شما متشکرم…

      ۱)برای این درس روی درصد ۶۰ تا ۷۰ حساب باز کردم

      ۲)اینکه گفته میشه در ۲-۳ سال اخیر از سوالات محاسباتی این درس کم شده و به سوالات تعریفی و حفظی اضافه شده؛ آیا کتاب آقای یگانه این نوع سوالات رو پوشش میده؟

     2. جواد زارعی نویسنده

      سلام برادر؛

      یک. واقعیت این است که تخصص تولید ندارم و اطلاعات درس‌های مدیریت تولید و پژوهش عملیاتی را از مدرسان کاربلد جویا می‌شوم!

      دو. علی‌الظاهر، کتاب جناب یگانه از جنبه پوشش نکته‌های کنکوری، گزینه بهتری برای مطالعه است؛ هر چند برای کسب درصدهای بالاتر از ۶۰ درصد نباید به یک منبع یا حتی یک روش درس‌خوانی بسنده کرد. شاید استفاده از کلاس‌های حضوری، کمک‌حال‌تان برای کسب این درصد باشد.

      سه. پیشنهاد می‌کنم از دکتر احسانی هم مشورت بگیرید که تخصص‌شان مدیریت صنعتی است.

      ارادت و احترام // جواد زارعی

 30. محمد

  باسلام و تشکر از سایت خوب شما.

  برای تئوری مدیریت بین کتاب جهش و مدرسان شریف کدام را تهیه کنم؟

  البته کتاب مدرسان را دیده ام و به نظرم فونت کتاب مناسب نبود.

  با تشکر

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. کتاب طالقانی (مدرسان شریف) به مراتب بهتر است. البته کتاب دکتر محمدیان (جهش) یک سال است که منتشر شده و نیازمند چکش‌کاری است.

   دو. موضوع فونت در کتاب‌های کنکور آن‌قدرها که فکر می‌کنید مهم نیست.

   ارادت و احترام // جواد زارعی

 31. بیتا

  سلام

  من هنگام مطالعه لیست منابع به یکسری تناقضات برخوردم

  مثلا تو قسمت منابع فشرده برای تئوریها کتاب پرچ را خیلی مفید قلمداد کردید اما اینجا کتاب جلیلیان و محمدیان / کتاب تئوری رابینز که نوشتین منبع اصلی را در قسمت نظرات نوشتین ضروری نیست و کتاب طالقانی و محمدیان را پیشنهاد کردین

  من میخوام یکی دو کتاب بگیرم بخونم واقعا نمیدونم کتاب پرچ یا جلیلیان یا محمدیان یا طالقانی  یا الوانی یا پک DLM چون در هر قسمت یکیشو فوقالعاده معرفی کردین

  البته من فعلا فقط درس تئوریهای مدیریت را بررسی کردم شاید در انتخاب منبع برای سایر دروس هم به مشکل بربخورم

  ممنون میشم اگر راهنماییم کنید.

  1. بیتا

   با عرض سلام مجدد چند سوال دیگه هم داشتم.تستهای سالهای اخیر برای هر درسو از کجا میتونم تهیه کنم.کتابهای معرفی شده حاوی تستهای چند سال اخیر هم هستن؟

   در درس آمار و اقتصاد ضعیف هستم و تازه باید شروع به یادگیری کنم.کتاب آقایان طورانی و نظری برای این منظور مفیده؟

   برای قبولی مدیریت بازرگانی در  دانشگاههای اصفهان و شیراز چه رتبه ای مناسبه و با چه درصدهایی حدودا این رتبه رو میشه کسب کرد؟

   ممنونم واقعا

   1. جواد زارعی نویسنده

    سلام دوباره؛

    یک. انتشارات نگاه دانش، تمام تست‌های کنکور ارشد مدیریت را گردآوری و در سه چلد منتشر کرده است. جلد اول،‌ مشتمل بر درس‌های عمومی است. همان جلد اول را تهیه و تمرین کنید.

    دو. کتاب دکتر نظری تا اطلاع ثانوی بهترین کتاب درس اقتصاد برای رشته مدیریت است و کتاب مهندس طورانی (پارسه) بی‌شک بهترین کتاب آمار است. کلاس‌شان نیز فوق‌العاده است!

    سه. کارنامه دوستان را در وب‌سایت مدیر بالا و پایین کنید تا حدود قبولی‌ها دست‌تان بیاید.

    ارادت و احترام // جواد زارعی

  2. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. هر پرسش، پاسخ مناسب خود را می‌طلبد. علی‌الظاهر شما فقط پاسخ‌ها را خوانده‌اید و با تناقض‌های متعدد مواجه شده‌اید!

   دو. هنگامی می‌توانم منبعی را به قطعیت معرفی کنم که بدانم اولویت درسی‌تان چگونه است!

   سه. کتاب‌هایی که در بطن نظر، نام‌شان را درج کرده‌اید، از یک جنس نیستند. کتاب جناب پرچ، مجموعه تست است و کتاب دکتر سید جوادین که جناب جلیلیان همراهی‌شان کرده‌اند و کتاب‌های دکتر طالقانی و دکتر محمدیان در زمره کتاب‌های جامع طبقه‌بندی می‌شوند. کتاب‌های دکتر الوانی و دکتر رضاییان و دکتر دانایی‌فر نیز در زمره کتاب‌های مرجع هستند. پک DLM جزو منابع نیست و از تکنیکی شبیه به تکنیم لایتنر برای یادسپاری استفاده می‌کند و نسبتی با یادگیری ندارد.

   چهار. پیشنهاد می‌کنم اولویت‌های درسی‌تان را از ستون کناری ارشدباز تعیین کنید تا درباره منابع کمک‌تان کنم.

   با آرزوی دقت، طمأنینه و آرامش // جواد زارعی

 32. محپد

  با سلام.ایا تستهای قبل از سال ۸۰ ارزش کار کردن داره یا فقط ازتستهای ۸۰ به بعداستفاده نمایم؟مخصوصا دردروسی مثل ریاضی امار و تولید .با تشکراز شما.

 33. سمانه

  سلام.من تازه میخام شروع کنم و واسه ارشد mbaبخونم ترم اخر کارشناسیم.واقعا نمیدونم چیو بخونم این منابع ک گفتین خیلی زیاده من پول این همه کتابو ندارم.یک نفرو پیدا کردم ۶عنوان از کتابای مدرسان شریف و داره.دانش و مسائل روز،زبان تخصصی و عمومی،تئوری سازمان،جیمت.ایا ارزش خریدن داره؟بدرد میخوره

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. برای MBA که منابع‌تان مشخص و محدود است. ریاضی و جی‌مت و زبان.

   دو. درس‌هایی که نام بردید، برای گرایش مدیریت اجرایی است. متوجه نشدم که داوطلب کدام‌شان هستید؛ چرا که رشته مدیریت اجرایی (۱۱۴۸) مشتمل بر سه گرایش مدیریت اجرایی و MBA و مدیریت شهری است. گرایش شما کدام است؟

   ارادت و احترام // جواد زارعی

 34. مهدی

  سلام
  من یکماه پیش کتاب ناصرزاده و نعمتی رو خریدم الان دیدم خیلی ها میگن زیر ذره بین بهتره!!! الان من چه کار کنم؟
   

 35. محبوبه

  سلام.خسته نباشید

  من متقاضی ارشد بازرگانی هستم .

  برای اقتصاد کتاب خرد و کلان دکتر نظری انتشارات پوران پژوهش مخصوص رشته علوم اقتصادی رو دارم.

  خواستم بپرسم با انتشارات نگاه دانش تفاوت داره؟؟

  مخصوصا درس نامش

  و اینکه برای تئوری فقط منابع اصلی رو دارم کتابهای رضاییان و الوانی و مقیمی و تست پرچ رو دارم

  اینا کافیه یا حتما باید کتاب طالقانی رو هم داشته باشم؟؟

  یه پیشنهاد هم به دوستان دارم اینکه برای پژوهش عملیاتی کلاس دکتر سپندار رو از دست ندهید…واقعا عااالی و کارآمد…در موسسه نگاره و مدرسان شریف

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. به ارشدباز خوش آمدید!

   دو. سرفصل‌ها و مدل تست‌های درس اقتصاد رشته علوم اقتصادی با مدیریت متفاوت است. پیشنهاد می‌کنم کتاب اقتصاد برای مدیریت (دکتر نظری) را تهیه کنید.

   سه. نمی‌دانم اولویت درس تئوری مدیریت شما چگونه است؟ کتاب دکتر مقیمی منبع کنکور نیست و فقط برای دوستانی که برای بالای ۶۰ درصد تلاش می‌کنند مناسب است. اگر درس‌ها را اولویت‌بندی کنید (ستون کناری وب‌سایت) بهتر می‌توانم درباره درس‌ها و منابع‌شان کمک‌تان کنم.

   چهار. مشابه پرسش‌های شما را دوستان دیگر هم پرسیده‌اند. اگر گشتی در مطالب و کامنت‌ها بزنید کمک‌تان می‌کند.

   پنج. حال که کلاس درس دکتر سپندارند را پیشنهاد کرده‌اید، لطف کنید و درباره کلاس‌شان بنویسید که شیوه تدریس‌شان چیست و چرا داوطلب باید از کلاس‌های دکتر یگانه یا مهندس ایمن‌پور یا دکتر زاهدی‌سرشت چشم‌پوشی کند و کلاس جناب سپندارند انتخاب کند. علمی صحبت کنید!

   ارادت و احترام // جواد زارعی

   1. مهدی

    پارسال از کتاب مقیمی ۱۲ سوال اومد من نمی دونم چرا شما دشمن مقیمی و مناجاتی هستید و مدام از پارسه تعریف میکنید

    اقاجواد امسال از دو کتاب مقیمی ۱۰۰ درصد سوال میاد یکی کتاب مبانی سازمانش که حدود ۶۰۴ صفحه داره که پارسال ۱۲ تا ازش اومد و دومی کتاب جدیدش یعنی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام که سال گذشته از اثار مقیمی درباره مدیریت اسلامی ۴ تا اومد که امسال مقیمی کتاب اسلامی رو جامع تالیف کرده قطعا ازش بیشتر میاد

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام دوباره؛

     یک. در حوزه تحلیل، نباید و نمی‌شود با موضوع تحلیل، حب و بغض داشت؛ که تلاش می‌کنم نداشته باشم. یعنی، با هیچ نویسنده‌ای دشمنی ندارم. می‌خواهد دکتر مقمی باشد یا جناب مناجاتی که هیچ‌کدام‌شان را از نزدیک ندیده‌ام و در حق من بدی نکرده‌اند؛ پس چرا باید دشمن‌شان باشم؟ اندکی فکر کنید و از فضای من بدم و تو خوبی اطراف‌تان خارج شوید!

     دو. از پارسه تعریف نمی‌کنم؛ اما استفاده از کلاس‌های برخی استادان پارسه را اکیدا پیشنهاد می‌کنم. اتفاقا به مؤسسه پارسه نقدهای تند و تیزی دارم؛ اما حساب اساتید از مؤسسه جداست. به طور مثال، آیا بهتر از جناب طورانی فردی را سراغ دارید که آمار بگوید؟ بهتر از محرابیون چطور؟ کلاس مروج را درک کرده‌اید؟ با جناب امیر انصاری کلاس داشته‌اید؟ دکتر صادقین را چطور؟ البته مدرسان دیگری مانند جناب پرچ، مهندس شیخان، جناب نیک‌پور هم در پارسه تدریس می‌کرده یا می‌کنند که به شخصه پیشنهادشان نمی‌کنم. کلاس‌ها که در خلا برگزار نمی‌شوند. س ناگزیر به ذکر نام مؤسسه هستم!

     سه. پیش‌تر مطلبی در ارشدباز نوشتم و تفاوت درس‌نامه و دست‌نامه را ذکر کردم. پیشنهاد می‌کنم آن را بخوانید تا بدانید که کتاب مبانی سازمان دکتر مقمی در کدام دسته طبقه‌بندی می‌شود. خلاصه می‌گویم که کتاب دکتر مقیمی منبع ارشد نیست؛ اما رئوس مهم مطالب ارشد را از کتاب‌های مرجع و معتبر گردآوری کرده است. از این رو، اگر به شخصه بخواهم تئوری را به عنوان درس اصلی بخوانم بهتر است کتاب‌های اصلی مانند مبانی سازمان و رفتار سازمانی دکتر رضاییان و مدیریت عمومی دکتر الوانی و سازمان رابینز را خوب بخوانم. با همین‌ها می‌شود حدال ۵۰ درصد زد. اما دوستانی که به درصدهای بالای ۶۰ فکر می‌کنند، باید منابعی دیگر را هم مطالعه کنند که باز هم مقیمی بین‌شان نیست. البته در پایان توصیه می‌کنم برتری‌طلب‌ها، کتاب مقیمی را مرور کنند.

     چهار. کتاب مبانی سازمان دکتر مقیمی، کتاب درسی نیست و صرفا برای جمع‌بندی مناسب است؛ آن‌هم برای برتری‌طلب‌ها و بس!

     پنج. کتاب مدیریت اسلامی جناب مقیمی داستان دیگری ندارد. من هم شک ندارم که حداقل سه یا چهار، و حتی ممکن است پنج شش تست از این کتاب مطرح شود؛ اما زدن همین چند تست باید ۵۵۰ صفحه کتاب مطالعه شود که به صرفه و صلاح بیشتر داوطلبان نیست. به همین نسبت، شک ندارم که حداقل چهار تست هم از کتاب مدیریت ما دکتر پورعزت تست مطرح خواهد شد. آیا مطالعه متن آدمیزادی و کم‌حجم جناب پورعزت منطقی‌تر نیست؟ از این رو، مطالعه کتاب مدیریت اسلامی دکتر پورعزت را فقط و فقط به دوستانی پیشنهاد می‌کنم که به درصد بالاتر از ۴۰ فکر می‌کنند که البته درصد فوق‌العاده‌ای برای مدیریت اسلامی قلمداد می‌شود. همین است که مطالعه کتاب دکتر پورعزت و کتاب دکتر احسانی را برای پوشش حداقل هست تست کافی می‌دانم!

     شش. اگر ارشدباز را بالا و پایین کنید، دست‌گیرتان می‌شود که به در بضاعتم بی‌دلیل صحبت نمی‌کنم و اگر نگاهم یا تحلیلم تغییر کند، نتیجه را اعلام می‌کنم. پیشنهاد می‌کنم شما هم قدری تحلیل‌گرانه صحبت کنید که دوستان هم استفاده کنند.

     توفیق‌تان را آرزومندم // جواد زارعی

   2. محبوبه

    من در حد بضاعتم میتونم حرف بزنم

    منظورتون رو از علمی صحبت کردن نمیدونم.

    فقط میتونم بگم جناب سپندار کاملا ریشه ای درس میدن.یعنی واقعا برای کسی که تا بحال اسم پژوهش عملیاتی رو نشنیده به حدی عالی مطلب رو تفهیم میکنن که لذت میبرید.

    استاد سپندارند که در تدریس این درس معروف شدن که!!همچنین حل تمامی تستهای سراسری و تالیفی بعد از اتمام فصل و حتی در میان فصل.

    همچنین ارائه راه حل های کاملا منطقی و آسانتر از  مثلا کتاب خانوم فدای. ..

    خلاصه هر کس کلاس جناب سپندار رو بره پشیمون نمیشه.امکان نداره

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام خواهرم؛

     یک. بدیهی است که بیشتر آدم‌ها در حد بضاعت‌شان صحبت می‌کنند.

     دو. علمی و مستدل صحبت کردن درباره یک کلاس، یعنی مخاطب وب‌سایت بتواند تصویری تلویحی از کلاس و مدرس ترسیم کند تا بهتر بتواند انتخاب کند. روان‌شناسان می‌گویند در کُنه صحبت‌های منطقی‌ترین آدم‌ها نیز احساس دخالت دارد. من نیز، مدرسان بسیاری را به طور صریح نام بردم و پیشنهادشان کردم؛ اما تلاش کردم دلایل پیشنهادم را مستدل بیان کنم. دکتر سپندارند، مدرس شناسنامه‌داری است و در چند سالی که تدریس کرده‌اند، تصویری از خودشان ترسیم کرده‌اند. در این‌باره باید صحبت کنید تا به مخاطب کمک کنید. به طور مثال، ابتدای صحبت‌تان را با عنوان «تدریس ریشه‌ای مباحث» خوب آغاز کردید، اما بعدتر گرفتار حس خوب‌تان به تدریس ایشان شدید و رفتید در فضای تمجید که «پشیمون نمیشه» و «امکان نداره». صحبت قطعی درباره فردی که بیشتر مخاطبان، تجربه‌شان نکرده‌اند، شاید عده کمی را جذب کنند، اما بیشتر آدم‌ها را دور می‌کند!

     توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

     1. محبوبه

      با سلام دوباره و ممنون از راهنماییتون

      برای کسی که میخواد یه دید کلی از کلاس و نحوه تدریس دکتر سپندار داشته باشه باید بگم که

      برای کسی که اصلا پایه خوبی از ریاضیات نداره ایشون از ابتدایی ترین مبحث ریاضی مربوط به سرفصلهای پژوهش شروع میکنن و بعد به طور کامل اون مبحث رو در قالب مثالهای متعدد و تستهای موجود برای داوطلب باز میکنن.

      مخصوصا برای دوستانی که رشته انسانی بودن و از ریاضیات به دور….

      همچنین در خلال درس برای هر مبحث به طور میکرو طبقه بندی شده تستهای سالهای قبل رو مورد تحلیل قرار میدن. و همچنین در پایان هر فصل حداقل تمام تستهای ۱۰ سال اخیر رو حل میکنن و البته ابتدا به خود داوطلب فرصت میده که تست رو حل کنه و به جواب برسه و بعد خودشون حل میکنن. حتی اگر کسی با چندین بار توضیح باز هم متوجه نشه استاد به طرق مختلف مطلب رو توضیح میدن…

      اگر باز هم توضیحاتم علمی و مستدل نبود عذر بنده رو پذیرا باشید

      به امید موفقیت و عاقبت بخیری برای همه دوستان عزیز

     2. جواد زارعی نویسنده

      سلام خواهرم؛

      ممنون که وقت صرف کردید و ویژگی‌های کلاس درس دکتر سپندارند را فهرست کردید. دکتر میلاد هادی‌زاده نیز وارد گود شده است که کلاس‌شان را درک نکرده‌ام و نمی‌توانم درباره‌شان صحبت کنم. مهندس امین‌پور هم هستند که به شخصه ندیده‌ام؛ اما شنیده‌ام که بیشتر صنایعی تدریس می‌کنند. درباره جناب شیخان و خاکپور هم که پیش‌تر صحبت کرده‌ام. از این رو، به طور تلویحی می‌شود نتیجه گرفت که در بازار ارشد مدیریت، دکتر یگانه و دکتر سپندارند، بهترین گزینه‌ها برای درس پژوهش عملیاتی هستند.

      توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

     3. محبوبه

      ببخشید خواستم در مورد کلاس دکتر صادقین برای اقتصاد توضیحاتی بفرمایید.چون با توجه به فرصت کمی که دارم میخوام بهترین کلاس رو برم و نتیجه بگیرم

      با تشکر

     4. جواد زارعی نویسنده

      سلام خواهرم؛

      یک. تدریس سه چهار مدرس گوناگون را در این بازار درک کرده‌ام و درباره برخی‌شان نیز شنیده‌ام. دکتر صادقین، اقتصاد را مفهومی و با تلفیق اطلاعات آکادمیک و کنکور تدریس می‌کنند. در کلاس جزوه کاملی تقریر می‌کنند که باید تحریر کنید. با حوصله پاسخ‌گوی پرسش‌ها هستند و سقف‌شان به کنکور محدود نمی‌شود؛ یعنی به دنبال اثبات و تثبیت خودشان نیستند و درس و بحث و کارشان را دارند. تعریف جناب اسداللهی را نیز شنیده‌ام، اما به شخصه درک‌شان نکرده‌ام. پیشنهاد اول،‌ دکتر صادقین و پیشنهاد دوم، جناب اسداللهی است.

      دو. کلاس دکتر صادقین هنوز تمام نشده است و پیشنهاد می‌کنم در یکی از کلاس‌های ایشان در پارسه یا نگاره شرکت کنید و اگر با کلاس‌شان ارتباط برقرار کردید، نام‌نویسی کنید. کلاس جناب اسداللهی نیز به گمان هنوز تمام نشده است. از این فرصت استفاده کنید و زیرکانه انتخاب کنید.

      مشک آن است که … // جواد زارعی

  2. مهدی

   لطفا تبلیغ نکنید یگانه و سپندار و هر کسی دیگه الکی روی کلاسشون اسم میذارن مثلا تدریس براساس مدلینگ یا تدریس بر اساس روش کوفت و زهره مار ,حالم از این ادمای سود حالم بهم میخوره و دلم برای داوطلبا میسوزه تجربه من میگه هیچ کلاس کنکوری توی مقطع ارشد بدرد نمی خوره کتاب خوب زیاده و تست هم فراوون , درس پژوهش هم نیاز به تست زدن زیاد داره تا نکات دست بیاد همین

   لطفا این ادما رو بزرگ نکنید هی هم استاد استاد نکنید اینا هیچی نیستن

   1. جواد زارعی نویسنده

    سلام برادر؛

    یک. کمی آرام‌تر برادر. اینجا قرار نیست داد و بی‌داد کنیم. اگر دلیلی برای گفته‌تان دارید بسم‌الله و اگر ندارید، حاشیه‌پردازی نکنید.

    دو. درباره آدم‌های فعال در بازار ارشد باید به نسبت بضاعت‌شان داوری کرد. در حال حاضر، سقف مدرسان درس پژوهش عملیاتی همین‌ها هستند. اگر شما به این دوستان اعتقاد ندارید؛‌ خب بفرمایید که اعتقاد ندارید؛ اما ارشدباز جای بالا آوردن نیست!

    سه. شاید سبک یادگیری شما با کلاس‌ها تطابق ندارد. قرار نیست موضوع کلاس‌ها را زیر سؤال ببرید که غیرعلمی است. چهار سبک یادگیری داریم که هر یک ویژگی‌های یادگیری‌شان متفاوت است. پس، شرایط خودتان را به دیگران تعمیم ندهید!

    چهار. حداقل جناب یگانه و سپندارند، در دانشگاه‌های معتبر همین کشور شاگردی کرده‌اند و استاد درست و درمان دیده‌اند و حق دارند (تا حدی) که مدعی شوند. درباره دیگران چه می‌گویید که سابقه علمی‌شان مخدوش است و همین مدلینگ یگانه را هم ندارند؛ اما ادعای‌شان کَرکُننده است. به شخصه طرفدار جناب یگانه و نیستم و یقین دارم که ایشان هم دل خوشی از من و ارشدباز ندارند؛ اما نباید در حق‌شان بی‌انصافی کرد.

    هستم در خدمت‌تان برادر // جواد زارعی

 36. پگاه

  سلام خوبین

  میخواستم بدونم برای دوره جمع بندی درس بازاریابی و تئوری کدوم کتاب‌ها رو تهیه کنم؟

  من خودم برای بازاریابی، ۲۰۰۰ تست نظرمه به نظرتون خوبه؟

  برای تئوری، کتاب انتشارات جهش رو ندیدم کلا تست هست یا تشریحی؟ یا ۲۰۰۰ تست خوبه؟
  اگه منابع بهتر دیگری هم هست ممنون میشم بگین

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. برای بازاریابی، می‌توانید کتاب ۲۰۰۰ تست دکتر ابراهیمی را تمرین کنید. بعدتر که کتاب ۵۰۰۰ تست مهندس مروج منتشر شد؛ جمع‌بندی نهایی را با آن انجام دهید که کتاب‌های کاتلر را هم پوشش داده است.

   دو. کتاب تئوری دکتر محمدیان (جهش) در زمره کتاب‌های جامع است. برای تست‌ها، کتاب تست پرچ را تمرین کنید. تست‌های کنکور دکتری هم جذاب هستند. اگر فرصت کردید تمرین‌شان کنید.

   سه. کتاب ۲۰۰۰ تست تئوری مدیریت پرغلط است و برای مهارت‌ورزی توصیه نمی‌شود!

   چهار. همین‌‌ها کفایت می‌کند به شرطی که تئوری را برای ۴۰ تا ۵۰ درصد و بازاریابی را برای ۶۰ تا ۸۰ خوانده باشید.

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

   1. پگاه

    سلام اقای زارعی

    بازم مرسی که کامل توضیح دادین

    من کتاب های جامع که ماله انتشارات نگاه دانش هست سیاه که ماله چندسال کنکورمیشه رو اصلا لازم هست اونقدر پول بدم بخرم؟

    من اون کتاب هایی که گفتین ماله استاد پرچ و ماله انتشارات جهش رو ندیدم کلا تست هستن؟اخه نمیخوام برم کتاب هارو تهیه کنم وببینم اون چیزی نیستن که میخواستم وامکان اینم ندارم که کتاب هارو ازنزدیک ببینم شما دیدین ؟

    واون کتابی هم گفتین ۵۰۰۰ تست هنوز منتشرنشده؟بازم خیلی ممنون

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام دوباره؛

     یک. بفرمایید که درس تئوری مدیریت را از کدام منابع مطالعه می‌کنید؟

     دو. بفرمایید درصد مطلوب‌تان در کدام حوالی است؟

     سه. کتاب تست جناب پرچ را پیشنهاد می‌کنیم تهیه کنید!

     چهار. کتاب تست مهندس مروج برای چاپ آماده می‌شود. حداقل یکی دو ماه دیگر منتشر خواهد شد. خبرتان می‌کنم!

     پنج. کتاب مشکی‌رنگ انتشارات نگاه دانش مشتمل بر سه جلد است که جلد اول آن ویژه درس‌های عمومی است و برای مرور یکپارچه تست‌ها کمک‌تان می‌کند. همان جلد یک را بگیرید کفایت می‌کند!

     شش. هنگامی‌که به کامنت تازه‌ای درج می‌کنید، پاسخ کامنت قبلی‌تان را مطالعه کنید؛ شاید پرسش‌هایی مطرح شده باشد که باید پاسخ‌شان را بدهید!

     هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

     1. پگاه

      سلام

      من تئوری رو چون قبلا کامل خوندم فقط ازرو دی ال ام میخونم بازاریابی روهم همینطور و فعلا که مشکلی نداشتم

      خب من درصد بالا رو برای این دو درس مدنظرمه اما خب با بالا رفتن ضریبشون صدرصد سخت تر میشه

      باشه حتما کامنتارو بعضی هاشو خوندم اخه میام سوالمو میپرسم ومیرم

      پس ماله استاد پرچ رو میخرم بازم مرسی از توضیحاتتون وقتی که گذاشتین واقعا کمکم کرد

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. اگر درس‌ها را اولویت‌بندی کرده‌اید، بفرمایید که اولویت درس تئوری‌های مدیریت چیست؟ کلیدی (۶۰ به بالا) یا اصلی (۴۰ تا ۶۰) یا کمکی (۲۰ تا ۴۰)؟

   دو. بین خودمان بماند که کتاب‌ها بسیارند؛ اما منابع خوب به چهار مورد محدود هستند که به دفعات درباه‌شان صحبت کرده‌ایم. انتخاب منبع، به اولویت درس، سابقه ذهنی شما از درس، هم‌سوئی با کتاب و عامل‌های دیگر وابسته است. برای پرهیز از پیچیدگی، اولویت‌بندی و راحت بودن‌تان با مطالعه منابع برای انتخاب منبع مناسب کفایت می‌کند.

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. اگر فرض کنیم با مفاهیم اصلی مبانی سازمان و مدیریت آشنا هستید، باید با یکی از کتاب‌های جامع مانند دکتر طالقانی (مدرسان) یا دکترمحمدیان (جهش) یا دکتر سیدجوادین و جلیلیان (نگاه دانش) آغاز کنید و کتاب جامع تست پرچ را همراه یکی از آنها مطالعه کنید.

   دو. اما اگر فرض کنیم سابقه ذهنی از درس تئوری‌های مدیریت ندارید، پیشنهاد می‌کنم فقط صرف کنید و خواندن کتاب‌های مرجع را آغاز کنید. کتاب تئوری سازمان رابینز فوق‌العاده است. اگر با این منبع راحت نبودید می‌توانید کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی را از فصل دوم آغاز کنید. مطالعه پیوست‌ها فراموش نشود. اگر با این کتاب هم آسوده نبودید، کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان را مطالعه کنید. بالاخره باید با یکی از این سه کتاب کنار بیایید. البته کتاب رفتار سازمانی دکتر رضاییان هم هست که باید خوانده شود. این‌ها را که بخوانید کلیت داستان دست‌گیرتان خواهد شد و کتاب تست جناب پرچ را هم که مطالعه کنید، خیال‌تان از منظر علمی برای کسب ۴۰ تا ۵۰ درصد آسوده خواهد بود. می‌ماند مهارت شما برای اداره ازمون کنکور ارشد!

   سه. اگر امکانش فراهم است، پیشنهاد می‌کنم درباره استفاده از خدمات کلاسی استفاده کنید. شاید بتواند گیر و گرفت‌ها را زودتر و راحت‌تر رفع کند و موتور ذهن‌تان را به خوبی روشن کند.

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 37. امیرحسین مردانی

  سلام؛

  امروز کتابی را تکمیل موشکافی کردم. دوستانی که میخواهند واقعا بخش های سخت تئوری مثل ساختار سازمانی را متوجه شوند، نسخه انگلیسی تئوری سازمان رابینز را بخوانند!
  من امروز اسم قرآن مدیریت را روش گذاشتم! محشر است! رابینز را از دور میبوسم!

  ارادتمند شما // امیرحسین مردانی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   می‌توانم تقاضا کنم، لینک دسترسی به نسخه پی.دی.اف کتاب را هم اعلام کنید.

   ارادت و احترام // جواد زارعی

   1. امیرحسین مردانی

    سلام دوباره؛

    متاسفانه هرچقدر در وب جسجتجو کردم نتوانستم بیابم! حتی نسخه کتاب گوگل هم بسته است و فقط قابل خریداری است.
    اما نسخه‌ی اصلی کتاب را از کتابخانه دانشکده مدیریت تهران تهیه کرده‌ام. برای‌تان می‌آورم تا ببینید و لذت ببرید.

    ارادتمند

    مردانی

    1. جواد زارعی نویسنده

     سلام برادر؛

     یک. این کتاب، همان است که دکتر الوانی و دکتر دانایی‌فر ترجمه‌اش کرده‌اند؟
     دو. اگر آری؛ چه چیزی در بطن نسخه انگلیسی است که در نسخه فارسی‌اش پیدا نمی‌شود؟
     سه. دکتر پورعزت با همراهی دکتر غزاله طاهری، کتابی خاص درباره سازمان تدوین کرده‌اند که انتشارات سمت منتشر کرده است. من کتاب را دارم، اما مطالعه نکردمش. شاید بتواند به دوستان کمک کند، شاید!

     هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

     1. امیرحسین مردانی

      سلام؛

      یک. بله همان کتاب هست. یک قسمت‌هایی در فارسی حذف شده است، به علاوه اینکه نسخه اصلی و قلم استاد رابینز چیز دیگری است! تا نخوانید متوجه نمی‌شوید.
      دو. در مورد دو استادی که فرمودید هم بنا را این می‌گیرم که شوخی کرده‌اید!

      ارادت فراوان
      مردانی

       

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   هر چه شما پرسیده‌اید را پاسخ گفته‌ام. بفرمایید چه بوده که پاسخ بدهم.

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 38. محمد

  عذر خواهی میکنم

  فکر کنم منظوورم رو خوب نرسوندم

  در واقع میخواستم بپرسم که با این شرایطی که من بالاتر گفتم،ازین به بعد چجوری مطالعه داشته باشم بهتره!

  با سپاس

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. زبان را باید با کتاب زبان و با مرور جمله‌ها و مثال‌های متعدد و برقراری ارتباط بین واژگان تازه با واژگان قدیمی مطالعه کنید. ارشدباز را که درباره زبان جستجو کنید، با مطالب متعددی مواجه می‌شوید.

   دو. ده دوازده روز دیگر، درباره تکنیک مرور انباشتی پارتیزانی صحبت خواهم کرد که برای یادسپاری زبان هم استفاده می‌شود.

   ارادت و احترام // جواد زارعی

 39. حسین 66

  با عرض سلام و خسته نباشید

  میخواستم بدونم برای موفقیت در دروس « تئوری مدیریت ، تحقیق در عملیات ، منابع انسانی و رفتار انسانی ، بازاریابی » در کنکور ارشد و با درصدهایی در حدود ۵۰ یا ۶۰ درصد ، چه منابع یا کتابهایی لازم است؟ برای تست زدن چطور؟

  روش مناسب خواندن این جزوه یا کتاب ها برای افراد شاغل چگونه است؟

  ممنون

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   زحمت بکشید و درس‌ها را با کمک باکس مسیر درس‌خوانی اولویت‌بندی کنید تا بتوانیم درباره منابع صحبت کنیم.

   منتظرم // جواد زارعی

 40. حسین 66

  سلام

  دروس زیر را با توجه به مسیر درس خوانی رتبه کردم. من لیسانس مدیریت بازرگانی دارم و در دروس خواندنی توانایی بیشتری دارم و حفظیاتم بهتر است. ولی متاسفانه روش صحیح درس خواندن اعم از شناسایی وقت صحیح جزوه خواندن و تست زدن ، روش صحیح جزوه و کتاب خواندن و مانند آن را نمیدانم و لذا نمی تونم خواندن یک کتاب یا جزوه را بدرستی به پایان ببرم. لذا از شما درخواست راهنمایی داشتم و همچنین میخواستم بدونم برای این دروس چه کتابها یا جزواتی برای افراد شاغل که در روز حدود ۳ یا ۴ ساعت زمان میگذارند، کفایت میکند

  کلیدی :  بازاریابی

  اصلی : تئوری مدیریت – منابع انسانی – اقتصاد خرد و کلان – تحقیق در عملیات – مدیریت مالی

  کمکی : مدیریت اسلامی – ریاضی و آمار – زبان

  تعلیقی : مدیریت تولید

  ببخشید از اینکه پیامم طولانی شد

  باتشکر

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   شما باید یک گرایش را به طور مشخص برای آزمون ارشد مدیریت انتخاب کنید. با سه چهار ساعت فرصت در روز، بهتر است ریسک نکنید و درس‌های چند گرایش را در یک سبد نریزید!

   منتظرم // جواد زارعی

 41. حسین 66

  با عرض سلام و ادب

  در ادامه سوالی که از شما پرسیدم و شما هم گرایشات خاصی را خواستید، باید بگم علاقه من بیشتر به گرایشات منابع انسانی است و با توجه به اینکه امسال گرایشاتی جدید در مقطع ارشد اضافه شده، به ترتیب اولویت این علاقه مندیها را در ذیل آوردم:

  ۱ – مدیریت منابع انسانی ( مدیریت منابع انسانی اسلامی – مدیریت منابع انسانی بین الملل – عملکرد و بهره وری منابع انسانی – مدیریت استراتژیک منابع انسانی )

  ۲- بازرگانی ( بازاریابی – بازاریابی بین الملل – مدیریت استراتژیک )

  ۳- مدیریت دولتی ( توسعه منابع انسانی – مدیریت تحول )

  ۴ – مالی ( بانکداری )

  ۵- مدیریت سازمانهای دولتی ( مالی و اقتصادی – منابع انسانی و روابط کار –  برنامه ریزی و نظارت )

  البته نمی خواهم از بطور کامل خودم رو از خوندن دروسی مثل تحقیق در عملیات یا مدیریت مالی کنار بکشم

  باتشکر از شما

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. بالاخره باید یکی از گرایش‌ها را انتخاب کنید. البته، درس‌های انتخاب اول و دوم‌تان مشترکات زیادی دارند.

   دو. برخی درس‌ها را باید حذف کنید تا بتوانید به درس‌های دیگر رسیدگی کنید. پیشنهاد می‌کنم، درس‌ها را برای گرایش‌های منابع انسانی و بازرگانی به طور مستقل اولویت‌بندی کنیم تا بهتر بتوانیم درباره‌شان صحبت کنیم.

   سه. نمی‌دانم چند ساعت در روز فرصت خواندن دارید و البته تا کنون درس‌ها را چگونه خوانده‌اید. حتی اگر وضعیت‌تان هم خوب باشد، در جلسه آزمون حداکثر ۱۵۰ تا ۱۶۰ دقیقه برای پاسخ‌گویی فرصت دارید و نمی‌توانید به برخی درس‌ها فکر کنید. پس ناگزیر به حذف برخی درس‌ها هستید.

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 42. حسین 66

  باسلام و خسته نباشید

  ۱) همانگونه که خواستید از بین دو گرایش مدیریت منابع انسانی و بازرگانی، منابع انسانی را انتخاب کردم .

  ۲) اولویت بندی دروس برای دو گرایش:

  منابع انسانی:  کلیدی ( تئوری مدیریت – منابع انسانی )   اصلی ( اقتصاد خرد و کلان – تحقیق در عملیات – مدیریت مالی -بازاریابی )  کمکی ( زبان – ریاضی و آمار )

  بازرگانی : کلیدی ( بازاریابی – تئوری مدیریت ) اصلی (  زبان -اقتصاد خرد و کلان – تحقیق در عملیات – مدیریت مالی)   کمکی ( ریاضی و آمار )

  باتشکر

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   یک. گرایش‌های بازرگانی و مدیریت منابع انسانی، درس مالی ندارند!

   دو. مدیریت اسلامی بین درس‌ها نمی‌بینم. اگر حذفی است، مشخص کنید که تصمیم‌تان چیست!

   سه. دوباره با دقت و حوصله، الویت‌بندی کنید!

   هستم درخدمت‌تان // جواد زارعی

 43. حسین 66

  با سلام مجدد

  با عرض پوزش ، منظورم از اینکه برخی دروس را نیاوردم این بود که جزء دروس حذفی هستند

  در خصوص مدیریت مالی ، میدونم که ضریب نداره ولی اگه امکان داره میخوام تعدادی از فصول مهم این درس رو بخونم تا در صورت نیاز دستم برای انتخاب رشته باز باشه. آیا بنظر شما امکان پذیر هست تا این درس هم وارد برنامه درسی خودم بکنم؟

  باتشکر از زحمات فراوان شما

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   علی‌الظاهر هنوز تکلیف‌تان را با خودتان مشخص نکرده‌اید. اگر مالی در فهرست گرایش انتخابی‌تان هست، باید درباره‌شان تصمیم‌گیری کنید و اگر نیست؛ باید از ذهن‌تان خارج کنید. با یک و بام و دو هوا به نتیجه نمی‌رسید!

   ارادت و احترام // جواد زارعی

 44. حسین 66

  باسلام

  با این شرایط ، باید مدیریت مالی را جزء دروس تعلیقی و حذفی بگذارم.

  اولویت های نهایی:

  منابع انسانی:  کلیدی ( تئوری مدیریت – منابع انسانی )   اصلی ( اقتصاد خرد و کلان – تحقیق در عملیات – بازاریابی )  کمکی ( زبان – ریاضی و آمار )

  بازرگانی : کلیدی ( بازاریابی – تئوری مدیریت )  اصلی (  زبان – اقتصاد خرد و کلان – تحقیق در عملیات )   کمکی ( ریاضی و آمار )

  باتشکر

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   اجازه دهید اولویت‌بندی درس‌ها را تجمیع کنیم. پس، خواهیم داشت:

   ـ کلیدی‌ها: تئوری‌های مدیریت (۲) – منابع انسانی – بازاریابی
   ـ اصلی‌ها: اقتصاد (۲) – پژوهش عملیاتی – زبان – بازاریابی
   ـ کمکی‌ها: ریاضی و آمار – زبان

   گرایش منابع انسانی، درس پژوهش عملیاتی ندارد!

   مبتنی بر تجمیع درس‌ها می‌شود چنین اولویتی را برای درس‌ها پیشنهاد کرد:

   درس‌های کلیدی: تئوری‌های مدیریت – بازاریابی
   درس‌های اصلی: منابع انسانی – اقتصاد – پژوهش عملیاتی
   درس‌های کمکی: زبان – ریاضی و آمار

   جسارتا این پرسش را دوباره مطرح می‌کنم که:
   ۱/ آیا درس‌ها را با روش ارشدباز اولویت‌بندی کرده‌اید؟
   ۲/ چگونه می‌شود که به پژوهش عملیاتی علاقمند هستید، اما از ریاضی و آمار فراری؟

   درس ریاضی و آمار فرصت‌ساز هستند و کسب ۴۰ درصد از آنها به مراتب آسان‌تر از کسب ۳۰ درصد درس پژوهش عملیاتی است.
   دیگر آنکه با حذف درس مدیریت اسلامی از اساس مخالف هستم. باز هم تأکید و پیشنهاد می‌کنم که یک گرایش را برای ارشد مدیریت انتخاب کنید. فقط یک گرایش!

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 45. حسین 66

  باسلام

  باتشکر از زحمات حضرتعالی، در پاسخ به سوالات شما باید بگویم بله اولویت بندی با روش شما بوده است. درک مسائل تحقیق در عملیات برایم آسانتر است و بیشتر از ریاضی و آمار روی روی این درس کار کرده بودم ولی خوشحال میشوم توصیه و پیشنهاد شما در این زمینه را بشنوم.

  در خصوص مدیریت اسلامی نظرتان چسیت؟ من حذفش کردم تا بتوانم بیشتر روی دروس دیگه تمرکز کنم

  در مورد مطلب آخرتان، عنوان کردم که گرایش منابع انسانی را انتخاب کردم.

  لطفا در خصوص نقطه شروع یا نحوه شروع مطالعه ونت برداری راهنمایی بفرمائید

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام دوباره؛

   یک. خوب می‌دانم که انتخاب بین چند گرایش چقدر می‌تواند برای شما سخت باشد؛ و خوشحالم که انتخاب اصلی‌تان را اعلام کردید؛ چرا که تمرکز، کلید موفقیت در کنکور ارشد است!

   دو. برای اینکه شانس‌تان برای گرایش‌های دیگر ر به طور کامل از دست ندهید، پیشنهاد می‌کنم بیشتر بر درس‌های عمومی تمرکز کنید و به همین علت است که درباره ریاضی پرسیدم!

   سه. اولویت‌بندی درس‌ها با فرض گرایش مدیریت منابع انسانی را این‌گونه پیشنهاد می‌کنم:
   ـ کلیدی‌ها >>> تئوری‌های مدیریت – مدیریت منابع انسانی
   ـ اصلی‌ها >>> اقتصاد خرد و کلان – بازاریابی – ریاضی و آمار
   ـ کمکی‌ها >>> زبان انگلیسی – مدیریت اسلامی

   البته می‌توانید جای ریاضی و آمار را با زبان انگلیسی جابجا کنید. انتخاب خودتان است. راستش، توصیه می‌کنم درس‌ها را با فرض اینکه فقط و فقط برای گرایش منابع انسانی شرکت می‌کند دوباره اولویت‌بندی کنید.

   چهار. درباره چگونگی مطالعه کتاب‌ها به قدر کفایت در ارشدباز صحبت کرده‌ام. مطال مندرج در باکس‌های مسیر درس‌خوانی و دانسته‌های کلیدی کمک‌تان می‌کنند!

   هستم در خدمت‌تان / جواد زارعی

 46. پروانه

  سلام آقای زارعی..میخواستم بپرسم آیا کتابهایی که مطالعه میکنیم باید مال امسال باشه؟؟راستش به باتوجه به قیمت کتابها من میخواستم چند کتابو از کتابخونه تهیه کنم،سال نشر همگی۸۷الی ۹۰بود.مشکلی نداره؟؟ یه سوال دیگه هم اینکه مجموعه سوالات ارشد چند سال گذشته رو از کجا میتونم تهیه کنم؟البته برای ماه آخر میخواهم.با تشکر

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. بسته به درس‌ها متفاوت است. برای برخی درس‌ها مانند تئوری مدیریت، بازاریابی، زبان تخصیی و حتی اقتصاد، بهتر است کتاب‌های برای سال‌های اخیر باشند؛ اما برای برخی درس‌های دیگر مانند ریاضی و آمار، تست‌های سال‌های اخیر را باید مطالعه و تمرین کنید.

   دو. انتشارات نگاه دانش، کتاب مشکی‌رنگی دارد که تست‌های درس‌های عمومی ده پانزده سال اخیر را گردآوری کرده است. این کتاب را نه در اه آخر که از همین فردا باید بخوانید و تمرین کنید!

   ارادت و احترام // جواد زارعی

 47. حسین 66

  باسلام و عرض ادب

  ضمن تشکر از حوصله ای که برای پاسخ به سوالات و مسائل بنده خرج کردید، چند قسمت از سایت ارشد باز را مطالعه کردم ولی نتوانستم مطلب مربوط به روش انباشتی را پیدا کنم. اگر امکان دارد لینک مربوط به این قسمت را بگذارید

  در ضمن میخواستم بدانم برای خواندن دروسی مثل اقتصاد و بازاریابی و منابع انسانی، این روش مفید است.

  سوال آخرم مربوط به کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضائیان است که در حال خلاصه برداری آن هستم. اگر آن را مطالعه کنم و سپس به سراغ بقیه جزوات دکتر پرچ بروم ( با استفاده از روش انباشتی ) ، آیا کار درستی است یا خیر؟ البته با توجه به اهمیت کتاب مبانی سازمان دکتر رضائیان، این سوال را مطرح کردم

  باتشکر

 48. پروانه

  سلام مجدد..چرا کتاب مشکی را از همین الان بخوانم؟؟

  من کتاب تئوری دکتر طالقانی رو گرفتم مال سال ۹۱.با آقای افقهی باهم تالیف کرده اند.همین کتاب درسته؟؟!اشتباه که نخریدم؟بعد از خواندن این کتاب هم میخوام کتاب تست پرچ رو شروع کنم

  برای زبان کتاب آرمان اشراقی و بازاریایی کتاب مروج و ۲۰۰۰تست رو انتخاب کردم.با وجود برنامه خوندن این کتابها باید کتاب مشکی رو الان بخونم؟!

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. کتاب مشکی‌رنگی که نگاه دانش چاپ کرده است، همان کتاب مقدس ارشد مدیریت است و تست‌های سال‌های گذشته را گردآوری و پاسخ گفته است. تمام تست‌ها و پاسخ‌های مندرج در این کتاب (جلد اول) را باید بدانید!

   دو. کتاب دکتر طالقانی هر سال ویرایش می‌شود؛ چرا نسخه ۹۱؟

   سه. کتاب‌های آرمان اشراقی را توصیه نمی‌کنم. برای زبان، زیر ذره‌بین بهترین گزینه کنونی است!

   ارادت‌مند // جواد زارعی

 49. ahmad

  سلام.

  سوالی داشتم.

  درس‌هایی مثل تحقیق در عملیات و ریاضی باید همه تست‌هارو زد؟ تست‌های دهه هفتاد بنظر وقت تلف کردن میاد!

  در مورد تئوری مدیریت. من واقعا با خوندن درس‌های تئوری مشکل دارم. خوابم میبره اصلا! کتاب سیدجوادین و تست پرچ‌رو دارم! زمینه‌ای در این درس ندارم. بنظرتون خوندن کتاب پرچ به تنهایی برای درصدی پایین گره گشاست؟! یا وقتمو هدر میدم.

  1. ahmad

   ببخشید. در مورد تحقیق در عملیات. کتاب خانم فدوی. تا انتهای فصل حمل و‌نقل تست‌هارو زدم. ولی متن درسنامه‌هارو صرفا در حد یادآوری گذرا نگاه کردم. ایا خوندن دقیق اون‌ها لازمه؟!

   1. جواد زارعی نویسنده

    سلام برادر؛

    یک. درس‌نامه کتاب، قرار ست موتور ذهن‌تان را روشن و شما را .ارد باغ یادگیری کند. یادگیری در این‌گونه درس‌ها در حل و تحلیل تست‌ها رخ می‌دهد.

    دو. مطلب کاملی درباره روش مطالعه درس‌های مفهومی و محاسباتی در باکس مسیر درس‌خوانی منتشر کرده‌ام. کمک‌تان می‌کند!

    ارادت // جواد زارعی

  2. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   خواب‌آلودگی در هنگام مطالعه هزار و یک علت مانند عدم علاقه، عدم حوصله، عدم تمرکز، مطالعه در محیط یا زمان نامناسب دارد. پیشنهاد می‌کنم وعده‌های درسی‌تان را کوتاه کنید. یعنی یک وعده دو ساعته را به چهار وعده ۲۵ دقیقه‌ای با پنج دقیقه استراحت تبدیل کنید. اگر از تکنیک‌ها یدرس‌خوانی استفاده کنید، گمان می‌کنم دامنه مشکل‌تان محدودتر شود. در باکس مسیر درس‌خوانی، و دانسته‌های کلیدی، خوراک‌های محتوایی خوبی درج شده است.

   توفیق‌تان را خواستارم // جواد زارعی

 50. مستانه

  سلام.روزبخیر

  آقای زارعی درس تئوری مدیریت  در اولویت بندی من جز دروس اصلی قرار گرفت.میخواستم بدونم با خوندن کتاب رابینز و کتاب دکترطالقانی به درصد ۵۰ تا ۶۰ میرسم؟واینکه با خوندن این دوتا کتاب آیا نیاز به خوندن کتاب منابع انسانی سعادت و مدیریت عمومی الوانی نیست؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   یک. پیش‌تر خدمت‌تان عرض کردم که اولویت‌تان را برای بنده بفرستید تا بتوانیم درباره درس‌ها و منابع‌شان صحبت کنیم. منتظر باشم یا خیر؟

   دو. صرفا برای اطلاع عرض می‌کنم که درصد مطلوب برای اولویت‌بندی اصلی درس تئوری مدیریت بین ۴۰ تا ۵۰ است.

   ارادت‌مند // جواد زارعی

 51. رها

  سلام و وقت بخیر

  من فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت بازرگانی تابستان ۹۰ هستم و امسال اولین بار برای ارشد ثبت نام کردم و راستش تا این لحظه هم نتونستم هنوز هیچ کتاب و تستی برای مطالعه تهیه کنم. کمی در وبسایتها و از جمله سایت شما تحقیق کردم ولی هنوزم مرددم دقیقا چه منابعی رو باید تهیه کنم که هم خلاصه و هم در عین حال به اندازه کافی برای پاسخ دادن به درصد قابل قبول در آزمون ارشد مفید باشه رو تهیه کنم (آخه من حفظیم چندان جالب نیس و فرصتم که فقط سه ماه باقی مونده!).

  برای آزمون ارشد مدیریت بازرگانی ضرایب دروس برای همه گرایشها یکسانه:

  بازاریابی >>۴

  تئوری مدیریت و زبان >>۳

  و بقیه دروس یعنی پژوهش، ریاضی و آمار، اقتصاد خرد و کلان، مبانی مدیریت اسلامی همه ضریب ۲ دارند.

  در مجموع در بین نظرات از رتبه تک رقمی مدیریت گرفته تا سایر، به فلش کارتهای DLM، منابعی از پارسه و همچنین مدرسان شریف برای دروس مختلف اشاره شده بود. و همینطور برای زبان هم به مطالعه لغاط تافل و ۵۰۴.

  میشه لطف کرده و با توجه به زمان باقیمانده، قدرت نه چندان مطلوب حفظ کردن من و این منابع بخصوص فلش کارتهایی که گفتم (که البته هزینشون بنظر من بطور غیرمنطقی گرونه)، راهنمایی دقیق کنید که مثلا برای تئوری  و بازاریابی فلش کارتها رو تهیه کنم و برای اقتصاد و پژوهش مدرسان شریف یا پارسه کدوم بهتره؟ من فقط می خوام بدونم دقیقا برای چه درسی چه منبعی مفیدتره؟ لطفا.

  ضمنا من هم نگاه کوچیکی به یکی از نمونه های مدرسان شریف انداختم  هم نمونه ای از DLM رو مطالعه کردم. خودم فک می کنم با فلش کارت راحتترم. ولی خواستم نظر شما یا سایرین رو بدونم لطفا!

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. زحمت بکشید و مسیر درس‌خوانی را از ستون کناری وب‌سایت دنبال کنید. اوویت‌بندی درس‌ها، کمک‌تان می‌کند، تکلیف‌تان را با درس‌ها بدانید. مبتنی بر الویت درس‌ها، می‌توانید منابع ممناسب و معتبر را انتخاب کنید و باقی مطالب کمک‌تان می‌کنند به خوبی بخوانید.

   دو. به طور کلی با فلش‌کارت‌ها مشکل دارم. هم گران هستند و هم کارایی ندارند.

   سه. اگر می‌توانید، پیشنهاد می‌کنم از خدمات کلاس‌های دوره زمستان پارسه استفاده کنید. هر چند تئوری مدیریت را بهتر است با دکتر محرابیون در مدرسان بگذارنید. استفاده از دوره‌های نکته و تست همین اساتید بسیار نافع است.

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 52. سوما

   سلام اقای زارعی خسته نباشید.من ترم اخر کارشناسی رشته ی مدیریت دولتی هستم برای کنکور ارشد امسال ثبت نام کردم.باتوجه به این که تقریبا سه ماه وقت دارم ازشما میخوام باتوجه به این وقت کم منابع پرکاربردی رو بهم معرفی کنین و باتوکل به خدا بتونم جز رتبه های برتر بشم.مرسی

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. پیشنهاد می‌کنم مسیر درس‌خوانی را از ستون کناری وب‌سایت دنبال کنید.

   دو. اگر مشکلی بود، علی‌الخصوص در اولویت‌بندی‌ها، در خدمتم.

   ارادت‌مند // جواد زارعی

 53. سوما

  ممنونم.کلیدی:بازاریابی وتئوری مدیریت                                                                        

  اصلی:ریاضی وامار زبان                                                                           

  کمکی:اقتصادوتحقیق درعملیات                                                         

  برای بازاریابی کتاب استادمروج برای زبان زیرذره بین واقتصادمحسن نظری انتشارات نگاه دانش وبرای بقیه درسا کتاب خاصی مدنظرندارم.راستش فعلا هیچ کدوم روتهیه نکردم.باتوجه به این که شهرستانی هستم تهیه کتابا واسم سخته وامکان شرکت در هیچ کلاسی روندارم.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. کدام محدوده رتبه را هدف گرفته‌اید؟

   دو. پیش‌زمینه علمی‌تان در درس‌هایی که انتخاب کرده‌اید چیست؟

   سه. با حفظی‌ها راحت‌ترید یا با محاسباتی‌ها؟

   در خدمتم // جواد زارعی

 54. سوما

  فک میکنم خوندن درس های حفظیاتی برام راحت ترباشه ولی ب ریاضیات وامارهم علاقه دارم.حتماباید روزانه قبول شم .هنوز روی انتخاب رشتم تردید دارم من دنبال رشته ای میگردم که بازار کارداشته باشه میشه درمورد گرایش مدیریت مالی واینکه درس هایی ک باید برای این گرایش مهم تره توضیح بدین.لطفا زودترجواب بدین من کلی سوال ازتون دارم .

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. درباره مدیریت مالی مطلع نیستم. دکتر احسانی بهتر می‌توانند در این‌باره کمک‌تان کنند.

   دو. رتبه یک تا ۷۰۰ می‌توانند روزانه یکی از دانشگاه‌ها پذیرفته شوند. حوالی ۱۰۰ روز فرصت دارید و بهطور مشخص باید تعیین کنید که کدام دانشگاه را می‌توانید شکار کنید!

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 55. سوما

  سلام وخسته نباشیدویژه .چجوری میتونم بادکتراحسانی مشورت کنم.ازاینکه وقت باارزشتون رو دراختیارمامیذارین صمیمانه کمال تشکرودارم

 56. سوما

  سلام وخداقوت.فکرامو کردم بنظرم همین رشته بازرگانی خوبه.میشه توضیح بدین منظور درس تئوری مدیریت چیه؟؟شامل چه کتابایی ازکارشناسی میشه.کاش بتونم چندتا کتاب دست دوم ازاین گرایش پیداکنم اخه هزینه کتابای جدید که قبلا بهتون گفتم برای من زیاده .سه تاکتاب مهم تر بهم معرفی کنیدلطفا.

 57. عبدی

  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت اقای زارعی

  من چند روزیست هرچقدر به این در و آن در میزنم که کتاب بارار یابی اقای مروج را خریداری کنم اما نمیشود که نمی شود. از انجا که شهرستانی هستم کتاب فروشی ها اصرار دارند که ما کتاب ایشان را تکی نمی فروشیم و بایدکلیه کتاب های مجموعه مدیریت بازرگانی پارسه را خریداری کنید. به سایت پارسه و دیگر سایت ها هم که سر میزنم می گویند کتاب در حال حاضر موجود نیست. آیا بنظر شما کتاب در دست چاپ جدید است یا دیگر به صورت تکی عرضه نخواهد شد؟

  با تشکر فراوان از شما و سایت عالی تان

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   چاپ کتاب تمام شده است و راستش خبر ندارم که به این زودی‌ها تجدید چاپ خواهد شد یا نه. خود آقای مروج هم برای شاگردان‌شان به هزار ضرب و زور، کتاب را به تعداد محدود از این‌ور و آن‌ور گردآوری کردند. اگر کتاب ایشان را نیافتید، پیشنهاد می‌کنم کتاب بازاریابی دکتر عبدالحمید ابراهیمی (سرمه‌ای رنگ نگاه دانش) را ابتیاع کنید. کتاب فوق‌العاده‌ای است.

   آهسته و پیوسته بخوانید // جواد زارعی

 58. گوهر

  سلام

  از زحماتتون ممنونم

  کاش حالا که سوالات کنکور اومده زودتر منابع رو مشخص میکردین که بتونیم از نمایشگاه کتاب راحتر و ارزون تر تهیه کنیم

  ممنونم

 59. محمدرضا

  سلام اقای زارعی خسته نباشید

   

  برای درس تعوری مدیریت بهترین کتاب تست چی هست؟!

   

  کتاب تست بهتره یا کنکور های ۱۰ سال اخیر

   

  درضمن من دارم برای مدیریت اجرایی می خونم

   

  بعضی جاها می گن اقای جلیلیان بعضیا می گن استاد پرچ و بعضیام می گن کنکر هاس سال های اخیر!!!

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام برادر؛

   در ستون کناری وب‌سایت، به طور مفصل درباره درس‌ها و منابع‌شان صحبت کرده‌ام.

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 60. مصطفی

  با سلام

  در خصوص منابع کتاب دانش مسایل روز ممکنه منابع مورد اطمینان رو معرفی کنید؟

  قبلا تشکر میکنم از پاسختون.

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   متأسفانه در حوزه مدیریت اجرایی ورود نکرده‌ام؛ و نمی‌توانی پاسخی در خور حواله‌تان کنم.

   عذر بسیار // جواد زارعی

 61. صبا

  با سلام

  دانشجوی مدیریت دولتی هستم و قصد دارم در رشته خودم کنکور بدهم اما چون دانشجوهم هستم تا امروز نتوانستم درس بخوانم

  چون وقت نمیکنم همه کتاب ها و منابع رو بخوانم می خواهم از جزوه های آموزشی کمک بگیرم

  به نظر شما در این زمینه جزوه ها و کتب کدام موسسه بهتر است؟

  خواندن کدام کتاب ها به جز جزوه ضروری است؟

  با تشکر

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام خواهرم؛

   راستش به طور کلی با جزوه‌خوانی مخالفم. اگر با درس‌ها آشنا، یا بر درس‌ها مسلط نیستید؛ طبیعی است که باید کتاب‌های اصلی را بخوانید و از جزوه‌خوانی چشم‌پوشی کنید. اگر هم مسلط هستید، پیشنهاد می‌کنم درس‌خوانی را با مطالعه تست‌های ده سال اخیر کنکور آغاز کنید. گمان می‌کنم کمک‌تان می‌کند!

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 62. عالیه

  سلام وخسته نباشید

  ببخشید کتاب بازار آقای علیرضا مروج مال چه انتشاراتی هست؟؟چون بنده شهرستانی هستم و نتونستم توی کتاب فروشی های شهرمون پیداش کنم خواستم سفارش اینترانتی بدم خواستم جزئیات دقیقش رو بدونم

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   انتشارات پارسه. در وب‌سایت مؤسسه پارسه می‌توانید ثبت سفارش کنید. گمان می‌کنم دکتر احسانی هم کتاب‌های پارسه را با حداقل هزینه (شاید رایگان) می‌فرستند.

   ارادت // جواد زارعی

 63. عالیه

  و همچنین ی منبع خوب برا فهم درست درس تئوری مدیریت ،که با تسلط به اون ی درصد خوب و معقول بیارم رو میشه معرفی کنید

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   در صفحه تحلیل و معرفی منابع درس تئوری مدیریت، به قدر کفایت در این‌باره صحبت کرده‌ام.

   ارادت // جواد زارعی

 64. عالیه

  ببخشید کتاب بازار آقای مروج رو که گفتین در وب سایت پارسه میتوانم بخرم موجود نیست که
  اما  کتاب بازار آقای مروج رو انتشارات نگاه دانش هم منتشر کرده،آیا تفاوتی بین این دو انتشارات وجود داره؟؟و اگه اره چطور با این وضع کتاب پارسه دو تهیه کنم؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. کتاب بازاریابی مهندس مروج را فقط پارسه منتتشر کرده است. نگاه دانش، کتاب‌های دکتر مناجاتی و دکتر جلیلیان را منتشر کرده است.

   دو. قرار بود، کتاب ۵۰۰۰ تست بازاریابی را نگاه دانش منتشر کند که گمان نمی‌کنم به امسال برسد.

   سه. دکتر جلیلیان، کتاب ۲۰۰۰ تست بازاریابی را بازنگری کرده است؛ و نگاه دانش، نسخه تازه ۲۰۰۰ تست بازاریابی را دو سه هفته دیگر منتشر خواهد کرد.

   چهار. برای تهیه کتاب بازاریابی مهندس مروج، با مؤسسه پارسه تماس بگیرید.

   ارادت // جواد زارعی

 65. عالیه

  ممنون از راهنمایی های خوبتان،واقعا تشکر

  راستی من کتاب دوهزار تست بازار رو تازه خریدم یعنی با نسخه جدیدی که شمامیگین خ متفاوته ؟؟؟

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   دکتر جلیلیان در کانال‌شان اعلام کردند که کتاب ۲۰۰۰ تست‌شان، دو هفته دیگر در بازار توزیع خواهد شد. راستش، از حجم تغییرات مطلع نیستم!

   ارادت // جواد زارعی

 66. عالیه

  سلام آقای زارعی خسته نباشید

  درمورد مدیریت اسلامی ی سوال داشتم،راستش من کتاب مدرسان شریف رو دارم وبا کتاب دوهزار تست،اما بنظرم خ مطالب کتاب مدرسان سنگینه،که نمیدونم برا من سنگینه یا برا همه یا شیوه نوشتن کتاب اینطوره،کتاب آقای احسانی هم تعریفش رو شنیدم اما میخواستم ازتون بپرسم آیا کتاب مدرسان مشکله یا نه خود درس اینطوری هست،چون حقیقتا نمیخوام دیگه بیش از حد درگیر منابع بشم وهزینه کنم،میشه لطفا راهنماییم کنید

  درمورد درس پژوهش هم بنظر شما کتاب خانم فدوی کفایت میکنه؟؟بعضی دوستان کتاب سپندار و کتاب آقای یگانه ویا جزوه آقای زاهدی سرشت رو بهتر میدونن

  واقعا درمورد این دو منبع دچار سردر گمی شدم

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. درباره درس مدیریت اسلامی، صرفا ویرایش تازه کتاب دکتر احسانی و ۲۰۰۰ تست را تأیید می‌کنم. درس مدیریت اسلامی، قدری متفاوت با درس‌های دیگر است؛ که البته باید مطالعه شود!

   دو. چرا می‌خواهید پژوهش بخوانید؟ گرایش‌تان چیست؟

   هستم در خدمت‌تان // جواد زارعی

 67. عالیه

  بازرگانی، گرایش بازار رو دوست دارم ،چون درس پژوهش خ بیشتر از اسلام تراز آور هست ومن هم هدفم ی رتبه خوب هست

  1. جواد زارعی نویسنده

   سلام؛

   یک. پیشنهاد می‌کنم تحلیل تمام درس‌ها را با دقت بخوانید.

   دو. گمان می‌کنم درس‌ها را به شیوه‌ای که در ستون کناری معرفی کرده‌ام اولویت‌بندی نکرده‌اید!

   سه. مطالعه درس پژوهش عملیاتی فقط و فقط برای برخی داوطلبان گرایش صنعتی توصیه می‌شود و بس!

   ارادت // جواد زارعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *