بایگانی برچسب: s

هدف‌ها را محدود، و برنامه درسی را تدریجی طرح‌ریزی کنید!

۹۷ روز تا کنکور ارشد ۹۴

۷ آبان ۱۳۹۳

۹۷ روز معادل سه ماه و یک هفته تا کنکور ارشد ۹۴ فرصت باقی است و نگران دوستانی هستم که متناسب با هدف‌شان تلاش نمی‌کنند. همین دیروز بود که به دوستی می‌گفتم هفته آتی را برای رتبه ۳۰۰۰  برنامه‌ریزی خواهم کرد؛ تعجب کرد که چگونه به چنین رتبه‌ای رضایت داده‌ام! پاسخ دادم که توان کنونی‌ام در همین حوالی است و شاید دو هفته دیگر، برای کسب رتبه ۲۵۰۰ برنامه‌ریزی کردم و هفته بعدترش برای ۲۰۰۰ و همین‌طور تا یک!

ادامه‌ی خواندن

این شش اصل را رعایت کنید و رستگار شوید!

اصل‌های درس‌خوانی پارتیزانی؛ ویرایش یک

۱۳ مرداد ۱۳۹۳

ارزش‌های سه‌گانه به طور مستقیم در برنامه درس‌خوانی پارتیزانی وارد نمی‌شوند و بیشتر، مسیر موفقیت را نشان می‌دهند. طرح‌ریزی برنامه درسی درست و درمان مستلزم پایبندی به مواردی است که درس‌خوان پارتیزانی بتواند از آن‌ها در تدوین برنامه درسی استفاده کند. شش اصل کلیدی مبتنی بر ارزش‌های سه‌گانه تدوین شده است. تمام اصل‌ها مهم هستند و باید در تمام شئونات درس‌خوانی لحاظ شوند. ادامه‌ی خواندن