بایگانی برچسب: s

این شش اصل را رعایت کنید و رستگار شوید!

اصل‌های درس‌خوانی پارتیزانی؛ ویرایش یک

۱۳ مرداد ۱۳۹۳

ارزش‌های سه‌گانه به طور مستقیم در برنامه درس‌خوانی پارتیزانی وارد نمی‌شوند و بیشتر، مسیر موفقیت را نشان می‌دهند. طرح‌ریزی برنامه درسی درست و درمان مستلزم پایبندی به مواردی است که درس‌خوان پارتیزانی بتواند از آن‌ها در تدوین برنامه درسی استفاده کند. شش اصل کلیدی مبتنی بر ارزش‌های سه‌گانه تدوین شده است. تمام اصل‌ها مهم هستند و باید در تمام شئونات درس‌خوانی لحاظ شوند. ادامه‌ی خواندن