بایگانی برچسب: s

پاشنهٔ آشیل داوطلبان در برنامه‌ریزی درسی

توهم برنامه‌ریزی درسی

۸ آبان ۱۳۹۷

آیا جایگاه‌تان را در طیف برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری تعیین کرده‌اید. برنامه‌ریزها می‌توانند برنامه‌هایی دُرست و درمان طراحی کنند و سخت‌شان است که برنامه درسی‌شان را فردی دیگر طراحی کند. در نقطه مقابل، برنامه‌پذیرها توان چندانی برای برنامه‌ریزی درسی ندارند، و به صرفه و صلاح‌شان است که برنامه درسی‌شان را فرد دیگری طراحی کند. چنان‌چه وضعیت برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری‌تان را ندانید حساب‌تان با کرام‌الکاتبین است! ادامه‌ی خواندن