بایگانی برچسب: s

مختصری درباره روش‌های گوناگون مطالعه

شیوه‌های گوناگون مطالعه برای درس‌های ارشد مدیریت

۱۳ مهر ۱۳۹۷

آیا می‌شود تمام درس‌های مدیریت ارشد را به یک روش مطالعه کرد؟ چه مخاطره‌هایی متوجه داوطلبانی است که فقط به یک روش مطالعه مسلط هستند؟ آیا تکرار درس‌ها به شیوه لایتنر برای تمام درس‌ها مناسب است؟ تفاوت تکرار و مرور چیست؛ و کدام‌شان باید برای کدام درس استفاده کرد؟

ادامه‌ی خواندن

روش مطالعه PQXR‌ بهترین روش برای یادگیری درس‌های مفهومی است!

روش مطالعه ۱: درس‌های مفهومی

۵ مرداد ۱۳۹۶

روش‌های درس‌خوانی MURDER و PQ4R و SQ3R و PQRST یا PQ6R جان می‌دهند برای مطالعه درس‌های مفهومی. البته برای مطالعه مفاهیم درس‌های محاسباتی هم مناسب‌اند. راستش، منطق بیشتر روش‌های درس‌خوانی مشابه‌اند. اگر بر این منطق مسلط باشید می‌توانید درس‌ها را به سبک خودتان بخوانید. در این بخش، مختصری درباره گام‌های مشترک تمام روش‌های درس‌خوانی، مشتمل بر سه گام کلیدی (۱) شناخت درس و (۲) طراحی مسیر مطالعه و (۳) مطالعه و بازبینی آموخته‌ها  صحبت می‌کنم. تفاوت روش‌های درس‌خوانی در چگونگی آماده‌سازی و شناخت آنچه باید آموخته شود؛ و طراحی مسیری که باید برای مطالعه هر درس طی شود؛ و تکنیک‌های مطالعه درس‌ و روش‌های بازبینی و ارزیابی آموخته‌هاست!

ادامه‌ی خواندن

تکنیک Z به‌طور اختصاصی برای مطالعه یادگیری درس‌های محاسباتی طراحی شده است!

روش مطالعه ۲: درس‌های محاسباتی‌

روش مطالعه درس‌های محاسباتی و تسلط بر حل مسأله‌ها از اساس با مطالعه درس‌های مفهومی متفاوت است. اساس درس‌های محاسباتی بر حل مسأله استوار است و تسلط بر حل تست‌های درس‌های محاسباتی مستلزم مهارت‌ورزی در چهار گام است.

ادامه‌ی خواندن

روشی ساده و اثربخش برای مطالعه درس‌های کنکور ارشد!

نکته‌هایی دربارهٔ مطالعه درس‌ها

۲۰ آذر ۱۳۹۴

دوستانی که روش مشخصی برای خواندن ندارند، عمرشان را تلف، و مغزشان را خسته می‌کنند و به نتیجه‌ای که باید، نمی‌رسند. روش‌های متعددی برای مطالعه معرفی شده است. پیشنهاد می‌کنم یکی‌شان را برای مطالعه روش‌مند انتخاب کنید. کافی است در وب فارسی بنویسد «روش X» و X را با یکی از عبارت‌های MURDER یا PQ4R یا SQ3R یا PQRST یا PQ6R جایگزین کنید. اندکی که صبر پیشه کنید، با مطالب متعددی مواجه می‌شوید. خودتان را درگیر تفاوت روش‌ها نکنید که گرفتارتان می‌کند. یکی‌شان را با شیر یا خط، یا ده،‌ بیست، سی، و چهل انتخاب کنید و خلاص. در این مرحله، همین‌که روش مطالعه درس‌ها را بیاموزید کفایت می‌کند!

ادامه‌ی خواندن