بایگانی برچسب: s

تحلیل کلی درس مدیریت اسلامی و معرفی منابع مبتنی بر اولویت‌ها

منابع درس مدیریت اسلامی

۵ شهریور ۱۳۹۵

تحلیل درس مدیریت اسلامی آسان نیست. از آن‌جا که منابع درس مدیریت اسلامی برای کنکورهای ارشد و دکتری مشابه است؛ رفتار طراحان تست‌های درس مدیریت اسلامی را می‌شود به طور تلویحی پیش‌بینی کرد. از این رو، تحلیلی که برای درس مدیریت اسلامی ارایه می‌کنم، خیلی از اصل ماجرا پرت نیست!

ادامه‌ی خواندن

مختصری درباره فضای کنکور ارشد مدیریت ۹۶ و وضعیت درس‌ها

مجموعه مطالب آماده‌سازی برای ارشد مدیریت

۲۷ تیر ۱۳۹۵

پیش‌تر قول داده بودم که درباره وضعیت کنکور ارشد و چگونگی مهیاشدن برای کسب توفیق بنویسم. در حال تحریر مجموعه مطالبی با عنوان کُلی «آماده‌سازی برای ارشد مدیریت ۹۶» هستم. در بخش اول این مجموعه، مفصل درباره درس‌ها و منابع کنکور ارشد مدیریت ۹۵ و مقدمات آماده‌سازی نوشته‌ام. در بخش‌های بعدی، به طور مستقل درباره هر درس صحبت خواهم کرد.

تحلیـل کُلی کنکور ارشد مدیریت
تئـوری‌هـای مدیـریت
اقتصـاد خُـرد و کلان
ریـاضی و آمـار
بـازاریـابی

مدیـریت اسلامـی
زبـان انگلیسـی
پژوهـش عملیـاتی

توفیق‌تان را خواستارم  //  جواد زارعی